Indarane kjem!

Det er bare å forberede seg på endringer for IT-konsulentene.

Indarane kjem!
En Tata-ansatt jobber fra kontoret i Chennai. Nå får indiske IT-ansatte enda en norsk kunde: DNB. Bilde: Dhiraj Singh/Bloomberg/Getty Images/All Over Press

KOMMENTAR: Mandag sprakk nyheten om at indiske HCL vant en storkontrakt om drift med storbanken DNB. Det siste året har indiske IT-aktører gjort seg betydelig bemerket i det norske storkundemarkedet.

  • DNB har tidligere valgt indiske Tata Consultancy Services som leverandør av applikasjonsutvikling og forvaltning.
  • Posten valgte også Tata sammen med Capgemini på applikasjonsdrift og utvikling.
  • Flyselskapet SAS gikk fra CSC til Tata.
  • Statoil har i noen år jobbet med HCL, og er nå i prosess med både HCL og Tata om flere viktige kontrakter.

Store og viktige IT-kontrakter har dermed rent ut av hendene til norskbaserte leverandører for å bli overtatt av globale spillere, med dype røtter i det indiske markedet. Konsekvensen er tap for de etablerte aktørene. Dagens DNB-nyhet vil alene påvirke 300 årsverk i Evry.

Driveren for dette er todelt. Det ene er åpenbart pris. Aktører som HCL og Tata har enorme stordriftsfordeler og indisk basis som gjør at de kan skru sammen prispakker som «norske» aktører ikke vil klare å konkurrere på.

Men det er ikke til å stikke under en stol at dette også handler om kvalitet, som er den andre driveren for at de etablerte aktørene mister fotfeste.

De indiske aktørene leverer nemlig best kvalitet, skal vi tro en undersøkelse som revisjons- og rådgivningselskapet KPMG har gjennomført hos de 200 største private kjøperne av IT-tjenester i Norden. Finansavisen omtaler undersøkelsen samme dag som DNB offentliggjorde sitt indiske IT-kjøp.

Ifølge undersøkelsen leverer indiske selskaper mer fleksible løsninger, og de er mer aktive for å få kunden til å ta i bruk ny teknologi. Dessuten leverer de tjenester i henhold til avtalt kvalitet.

I undersøkelsen er trenden klar: De nye aktørene, med inderne i spissen, rangeres høyt. De etablerte aktørene, med Evry, CGI (tidligere Logica) og Tieto, taper terreng.

Markedet for IT-tjenester er i høyeste grad blitt globalt. Den lokale tilstedeværelsen blir mindre viktig når tjenester i større grad blir distribuerte. Dette er en trend det er vanskelig for de nordiske, tradisjonelle aktørene å forholde seg til. Samtidig vil de indiske aktørene begynne å etterspørre norsk kompetanse – de er avhengig av å bygge opp lokale organisasjoner som skal drifte løsningene de har solgt.

Hvordan skal de etablerte kjempene, som Evry og Tieto, forholde seg til dette? Det er milliardspørsmålet som denne kommentatoren ikke har et svar på. Men noe må de foreta seg. De store kundene vil bli gjenstand for mer internasjonal konkurranse, og i jakten på vekst kommer aktørene til å jakte på stadig flere av de etablerte aktørenes kunder.

Den neste aktøren som vil bli singlet ut er offentlig sektor, en av de aller største kundegruppene for de etablerte aktørene.

De som velger å se pessimistisk på utviklingen frykter kanskje for den norske IT-bransjens ve og vel. Men på en annen side: De som ikke er konkurransedyktige ryker ut, og bra er det. Alternativet var at kontrakter ble værende hos dyrere og dårligere aktører, som ikke klarer den globale konkurransen. Det tror jeg ingen er tjent med.

Norske IT-konsulenter må forstå at verden har forandret seg, og sørge for at de klarer å forandre seg med den. Heldigvis er det nok av oppgaver å gyve løs på for folk med et kvikt hode og med kode i fingrene.

    Les også:

Les mer om: