Inder tror ikke landsmenn vil komme

Shankar A. Narayan selger IT-hjelp fra India. Han tviler på at hans landsmenn vil takke ja til å komme til Norge. Her er årsakene:

Shankar A. Narayan selger IT-hjelp fra India. Han tviler på at hans landsmenn vil takke ja til å komme til Norge. Her er årsakene:

Etter stortingets ønske, arbeider regjeringen med en plan for å øke innvandringen av kvalifisert arbeidskraft, særlig innen IT og helse-sektoren. Men inderen Shankar A. Narayan tviler på at en åpen dør vil få hans landsmenn til å komme.

Narayan burde vite - han styrer Nordic Associates AS, et selskap som formidler hjelp fra indiske IT-selskaper, men uten at medarbeiderne flytter. Narayan har bodd fire år i Norge selv, og trekker frem en serie årsaker til at han mener vi ikke kommer til å se så mange indere her i Norge.

- I India finnes det svært mange språk, og vi bruker derfor engelsk som det offisielle språket. Det er nok dette som gjør at så mange indere kan flytte til USA - de kan språket, påpeker Narayan. Skal du bo i et land, må du lære deg språket og det tar tid. Tyskland har ikke lyktes å tiltrekke seg indere og jeg tror ikke rasisme er bremsen.

- Strømmen av indere til USA startet ikke med folk som gikk rett i jobb. Den startet med studenter som ville til verdens beste IT-universiteter. Senere tok de seg jobb i USA og ble en av fundamentene i oppbyggingen av industrien på 80-tallet. Norske universiteter er ikke kjente nok, mener Nordic Associates-sjefen.

- I USA vet indere at ingen stiller spørsmål - i alle bedrifter jobber det folk med alle typer bakgrunner. Tvert i mot er indere nærmest blitt et krav og de som kommer fra India kan støtte seg på et stort, etablert indisk miljø.

I et intervju i februar i digitoday.no mente Nærings- og handelsminister Grete Knudsen at Norge vil tiltrekke seg utlendinger på grunn av lav kriminalitet, godt helsevesen og gode fritidsmuligheter.Regjeringen vil importere IT-folk til høsten. Dette avviser den ellers diplomatiske Narayan svært bestemt.


- Når en inder skal dra utenlands er det én ting som teller. Det er muligheten til å tjene penger. Dette er den største sperren for Norge - skattenivået og opsjonsordninger er alt for dårlig.

Hans konklusjon er todelt.

- Norge må fokusere på å få tak i folk fra Øst-Europa. Hvis norske IT-selskapet ønsker seg indere, tror jeg de fleste synes det er enklest å leie dem fra selskaper som oss.

Med Internett og billig telefoni, mener han at det er svært greit å dele opp prosjekter mellom India og Norge.

Narayan ønsker seg en regelendring.

- Det må bli enklere å få kort arbeidsvisum. Indiske prosjektledere må kunne komme til Norge for å etablere samarbeid og diskutere ferdig prosjektene sine med de norske IT-selskapene og deres kunder. Senere kan man jobbe sammen mellom India og Norge, mener han.

Til toppen