India frykter vestlig IT-proteksjonisme

Indias IT-minister frykter at vestlige regjeringer vil søke å begrense utlegging av IT-tjenester til Asia.

Indias IT-minister frykter at vestlige regjeringer vil søke å begrense utlegging av IT-tjenester til Asia.

Mandag og tirsdag denne uken var 30 asiatiske IT-ministre samlet til toppmøte i et av Indias store IT-sentre, Hyderabad. Også land som Israel, Kuwait og Tadsjikistan var representert. Sist Asias IT-ministre var samlet til toppmøte, var i 2002 i Sør-Korea.

Da han holdt vertskapets innledning, advarte Indias IT-minister Arun Shourie, ifølge avisa The Times of India, på det han mener er en kommende proteksjonistisk tendens i USA og Vest-Europa, der myndigheter søker å berge arbeidsplasser gjennom proteksjonistiske tiltak for å begrense utlegging av IT-tjenester til asiatiske land.

Shourie viste til lovforslag i Europa, Australia og USA, der hensikten er å begrense utlegging av IT-tjenester til andre land. Motivet for disse forslagene er å berge egne arbeidsplasser i IT-sektoren. Shourie stemplet dem som proteksjonistiske tiltak. Han mente Asias IT-ministre burde samarbeide om felles mottiltak, og søke støtte hos verdens handelsorganisasjon WTO (World Trade Organization).

– Vesten kan ikke vente at vi skal fortsette å åpne våre markeder for dem, samtidig med at de innfører proteksjonistiske tiltak på varer og tjenester der andre land har sin styrke, sa Shourie.

Undersøkelser, blant annet fra Gartner, tyder på at utlegging av IT-tjenester innen blant annet brukerstøtte og utvikling, kan kutte globale selskapers IT-utgifter med opptil 40 prosent.

The Times of India skriver at utlegging ("outsourcing") stor for om lag 25 prosent av Indias samlede programvareeksport på 9,5 milliarder dollar i 2003.

Shourie pekte på den store rollen India og indere spiller innen global IT. Han sa at hver tredje IT-oppstart i Silicon Valley er opp i gang på inderes initiativ, og at 35 prosent av alle som arbeider innen forskning og utvikling for Microsoft er indere.

– 110 av Fortune 500-selskapene har etablert sentre for forskning og utvikling i India. Intels sjettegenerasjons prosessor er konstruert hos oss.

Til toppen