India går for Nera-telefoner

Torsdag starter et omfattende prøveprosjekt for utplassering av satellittelefoner i India. Norske Nera står sentralt i prosjektet, som kan ende opp med utplassering av selskapets satellittelefon WorldPhone i 10.000 landsbyer.

Det er Indias kommunikasjonsminister Shri Beni Prasad Verma som i dag - på Mahatma Gandhis fødselsdag - åpner pilotprosjektet som vil kunne få stor betydning for de mange telefonløse landsbyene i landet. Prosjektet innebærer utplassering av Neras nyeste satellittelefon WorldPhone Provident i flere av disse byene.

Det såkalte "Remote Telephony Project" er et samarbeid mellom Indias rikstelefonselskap og jordstasjonseier VSNL, Inmarsat, de indiske post- og telemyndighetene og norske Nera. Dersom prøveutplasseringen av den nye telefonløsningen blir vellykket, kan prosjektet komme til å omfatte 7-10.000 landsbyer, opplyser Nera i en pressemelding.

Utbygging av telekommunikasjon har høy prioritet i India, men det er fremdeles mer enn 40.000 landsbyer som er uten telefon. Indiske myndigheter har nå besluttet at et visst antall av disse landsbyene skal knyttes til omverdenen via satellittkommunikasjon. Nera har til nå levert fem installasjoner, og den sentralen som åpnes torsdag blir første prøven på om driftsgrunnlaget er slik man forventer.

Spenningen er særlig knyttet til trafikken fra lokale bedrifter.

I første omgang skal det opprettes et såkalt "telegrafkontor", der både private og bedrifter i landsbyen kan stikke innom for å ringe, sende telefaks eller data.

Nera WorldPhone Provident har samme telefonenhet som Nera WorldPhone, men benytter en større antenne som gir reduserte brukskostnader og dermed tilgang til nye markeder.

Installasjonskostnadene er også minimale, ved at man slipper å bygge ut et kostbart landnett. Med den norskproduserte satellittelefonen kan de indiske myndighetene enklere oppnå sine politiske mål om å skaffe telefonforbindelse ut til landsbyer og fjerntliggende steder.

Nera WorldPhone Provident er Neras nyeste satellitterminaler, spesielt beregnet på land der telefondekningen er dårlig. I India og Kina har den et stort potensial i de flere hundre tusen landsbyene uten telefon. Et annet interessant marked for Nera er Brasil der mange tusen bondegårder er uten telefon. Satellittelefoner er dessuten godt egnet til fjerntliggende turistanlegg, eller som nødtelefon.

Til toppen