India har potensial innen chipdesign

India har potensial innen chipdesign

India er mer attraktiv enn Taiwan for den som vil sette ut chipdesign, viser en studie.

Nettmagasinet EE Times har fått tak i en undersøkelse som en global – men ikke navngitt – produsent av halvlederkomponenter har gjennomført med tanke på mulig outsourcing av design av brikker med ferdige systemer, såkalte «system on a chip» eller SoC.

Undersøkelsen ser på tre land: India, Kina og Taiwan. Konklusjonen er at India er mest tiltrekkende, selv om både Kina og framfor alt Taiwan, har mangt mer innen produksjon av brikker.

Faktorene som taler for India er «design service» kultur, engelsktalende ingeniører, lavere kostnader, store bedrifter med brikkedesign som forretningsområde (blant annet HCL Technologies og Wipro), og det faktum at landet er gjenstand for mye oppmerksomhet fra selskaper som AMD, Intel og Texas Instruments. Ulempene er dårlig infrastruktur og manglende tilgang på spesialister.

Det som taler mot Kina er at ingen tilbedrifter tilbyr brikkedesign som tjeneste, at landet svikter når det gjelder å håndheve opphavsrett til åndsverk, og at det er vanskelig å kommunisere på engelsk.

India og Kina ligger noenlunde likt når det gjelder kostnader, det vil si rundt halvparten av det man må regne med på Taiwan, heter det i undersøkelsen.

    Les også:

Til toppen