India KAN dekke Norges underskudd på IT-kompetanse

- Med våre ressurser gjør vi store prosjekter unna på uker, ikke år. Det løser Norges underskudd på IT-kompetanse, sier toppsjef S. Ramadorai i indiske Tata Consultancy Services.

- Med våre ressurser gjør vi store prosjekter unna på uker, ikke år. Det løser Norges underskudd på IT-kompetanse, sier toppsjef S. Ramadorai i indiske Tata Consultancy Services.

57 år gamle S. Ramadorai er toppsjef i en av hjørnesteinene i indisk IT, Tata Consultancy Services (TCS). Under et hektisk døgn i Oslo der han møter kunder og potensielle kunder, har denne kraftrepresentanten for indisk utviklings- og konsulentbransje en time til overs for digi.no.

Ramadorai mener Norge må kjenne sin besøkelsestid og søke å etablere forretningsmessige forhold mellom norske og indiske selskaper, framfor å prøve å lokke indiske IT-folk til individuelt å etablere seg i Norge og få norske selskaper som arbeidsgivere.

Ramadorai har indisk og amerikansk utdanning innen IT og bedriftsledelse. I 1972 forlot han den internasjonale giganten NCR for å søke arbeid i en liten indisk datasentral med førti ansatte.

- Vi kjørte datidens typiske tjenester, med batch prosessering av blant annet fakturaer. Vi fikk våre første internasjonale kunder i 1973, i Iran og Storbritannia. Året etter gikk vi løs på det amerikanske markedet. Etter hvert ble vi distributør for Burroughs [selskapet ble siden en del av Unisys] og solgte maskiner til banker og universiteter. Vi utviklet konsulentvirksomheten parallelt, og utvidet også denne over landegrensene. I 1979 åpnet vi et kontor i New York, forteller Ramadorai.

I dag teller TCS over 18.000 høyt kvalifiserte konsulenter med spisskompetanse innen systemintegrasjon og systemarkitektur. Viktige sektorer er bank og finans, telekom, transport og energi. Selskapet er representert i mange amerikanske byer, og i det fleste land i Vesteuropa. Det har nylig opprettet et utviklingssenter i Ungarn. I Norge arbeider det gjennom Nordic Associates AS, drevet av norsk-indiske Shankar A. Narayan. Norske prosjekter er blant annet utviklingen av en forhandlerapplikasjon for Telenor og arbeid med forretningsprosesser hos rederiet Wilh. Wilhelmsen.

- Vi vant avtalen med Telenor på grunn av vår kompetanse innen telekom, der vi kan vise til mange års global erfaring. For Wilhelmsen var det vår kompetanse i å oversette forretningsprosesser til IT-systemer, og vår erfaring innen logistikk som gjorde utslaget. For begge gjelder dessuten at de er internasjonale selskaper som mener det er fordelaktig å forholde seg til en internasjonal IT-partner.

I forhold til Norge generelt, mener Ramadorai at TCS har mye å tilføre innen shipping, transport og logistikk, samt telekom, prosessindustri og tjenester fra offentlig sektor. Han framhever tid og kvalitet som fortrinn i forhold til norske konkurrenter.

- Våre mange år på det amerikanske markedet har lært oss mye om betydningen av kvalitetskontroll. Vi har en rekke amerikanske kvalitetssertifikater, og har implementert kvalitetsarbeidet gjennom hele organisasjonen.

Fortrinn i utviklingstid er et utsalg av TCSs evne til å konsentrere store ressurser på bestemte prosjekter, og av selskapets erfaringer med å lede utviklingsprosjekter med geografisk spredte medarbeidere.

- I motsetning til andre aktører innen norsk IT, kan vi rask disponere store ressurser på store prosjekter, og levere på uker det andre trenger år på. Vi sparer ikke inn på lønninger til våre ansatte, men vi organiserer oss slik at kundene får løsningen langt raskere fra oss enn fra konkurrentene, og med gode kvalitetsgarantier. I stedet for å vente halvannet år på et system, får du det på tre måneder til samme pris, og du høster gevinsten mens konkurrentene dine fortsatt er i utviklingsfasen.

Ramadorai har fulgt med den norske og europeiske debatten om underskudd på IT-kompetanse.

- Det er langt mer hensiktsmessig å løse dette problemet ved å inngå prosjektsamarbeid med indiske bedrifter, enn å prøve å lokke indiske IT-folk til å etablere seg som arbeidstakere i et svært fremmed land. Norge er for lite og for spesielt til å trekke til seg indere. Norge ligger enda dårligere an enn Tyskland, der et stort anlagt offentlig finansiert opplegg for å importere indisk IT-ekspertise ble fullstendig mislykket. Dere må etablere forhold på bedriftsplan, ikke på det individuelle, aller helst med et selskap som kan garantere for gode resultater, avslutter han.

Til toppen