India kan tape Europas outsourcing

En analyse fra Gartner tyder på at Europa kan vende sin outsourcing til andre enn India.

Analyseselskapet Gartner arrangerte mandag i London et toppmøte om europeisk IT-tjenesteutsetting: European Outsourcing and IT Services Summit. Her ble det spesielt lagt fram analyser av utviklingen innen internasjonal tjenesteutsetting («offshore outsourcing»), sett i forhold til Europa.

Gartner spår at markedet for internasjonalt utsatte IT-tjenester fra europeiske land vil vokse med 50 prosent i både 2006 og 2007. Den største veksten kommer fra bedrifter i Storbritannia. Behovene er også sterkt voksende i Tyskland og Norden, mener Gartner.

Til sammenlikning er veksten i amerikanske bedrifters internasjonale IT-tjenesteutsetting ventet å holde seg på rundt 30 prosent i 2006 og 2007.

De viktigste mottakerne av internasjonal IT-tjenesteutsetting er India, Kina og Brasil. Europeiske selskaper tyr også først og fremst til India når de skal til utlandet med sine IT-tjenester.

Ifølge Ian Marriott i Gartner, risikerer India å skades av sin egen suksess.

Årsaken er at den store etterspørselen tærer på tilgangen til kompetanse, med påfølgende økende kostnader.

– Europeiske selskaper må orientere seg bredere og se på alternativer med utgangspunkt i sine spesielle forhold, understreket Marriott på konferansen.

Alternativer som Kina, Mexico og Brasil er ikke så interessante for Europa, mener Gartner. Årsaken er først og fremst at de fokuserer på USA. Andre ulemper er at IT-bedriftene i disse landene ikke er så flinke i engelsk, og at de mangler modenhet og erfaring med globale tjenestekontrakter.

De meste interessante alternativet for europeerne, er ifølge Gartner andre europeiske land.

De ti de mest aktuelle landene for å ta seg av IT-drift og andre tjenester, er – i alfabetisk rekkefølge – Irland, Latvia, Nord-Irland, Polen, Romania, Russland, Slovakia, Spania, Tsjekkia og Ungarn.

Disse landene fordeler seg på tre klart atskilte grupper: gamle EU-medlemmer, nye EU-medlemmer og land utenfor EU. Hver gruppe har sine spesielle trekk.

De gamle EU-medlemmene – Irland, Nord-Irland og Spania – tilbyr fordeler som modenhet, robust infrastruktur, gode språkkunnskaper, og tilpasning til EU-krav innen personvern og sikkerhet. På den andre siden er kostnadene deretter.

De nye EU-medlemmene – Latvia, Polen, Slovakia, Tsjekkia og Ungarn – tilbyr politisk stabilitet, gode språkkunnskaper med blant annet tysk, høy kompetanse og lavere kostnader enn etablerte EU-land. Gartner advarer at det kapasitet, skalerbarhet og lokalisering av store prosjekter på ett sted kan være problematiske.

Utenforlandene Romania og Russland tilbyr de laveste kostnadene, samtidig som kompetansen er svært høy. Blant ulempene Gartner framhever, er dårlig modenhet innen forretninger, sårbar infrastruktur, samt problemer rundt sikkerhet, personvern og piratkopiering.

Gartner understreker at bedrifter som vil utsette IT-tjenester, sannsynligvis ikke vil kunne få alle sine behov tilfredsstilt i bare ett land. Man må følgelig orientere seg bredt, og se på tjenesteutsetting som en del av en helhetlig og langsiktig strategi.

– Man må også være realistisk i forhold til evne og vilje til å møte risikoen og utfordringen ved å få tjeneste levert fra utlandet, understreket Marriott.

    Les også:

Til toppen