India stadig suveren innen IT-eksport

Innen eksport av IT-tjenester IT-utdanning, er India suveren, viser en ny undersøkelse.

Innen eksport av IT-tjenester IT-utdanning, er India suveren, viser en ny undersøkelse.

Undersøkelsen er gjennomført av den indiske bransjeorganisasjonen Nasscom (National Association of Software and Service Companies), skriver EE Times. Konklusjonen er at den indiske dominansen av det internasjonale markedet for programvarerelaterte tjenester vil vedvare i overskuelig framtid.

Ifølge Nasscom eksporterer India IT-tjenester for til sammen 9,5 milliarder dollar i året. Det er mer enn de neste fem på lista til sammen – Canada, Irland, Israel, Filippinene og Sør-Afrika.

Rapporten sammenlikner også land med mye internasjonal IT-tjenesteutsetting på grunnlag av antall IT-utdannede. Her kommer det indiske strategiske overtaket i forhold til blant annet Kina klart fram. Kina har 247.000 yrkesaktive med IT-kompetanse, og utdanner 50.000 nye hvert år. India har 2,1 millioner, og utdanner 290.000 nye hvert år.

Russland er hemmet av at tallet på IT-profesjonelle bare er 20.000, hevder Nasscom. Canada risikerer også å erfare mangel på IT-kompetanse i og med at utdanningstakten er lav. Filippinene derimot utdanner 15.000 nye hvert år.

Til toppen