India trekker forbud mot IP-telefoni

Den indiske regjeringen viser til at IP-telefoni kan tilby store kostnadsreduksjoner. Konvergensløsningen tillates fra april 2002.

Den indiske regjeringen viser til at IP-telefoni kan tilby store kostnadsreduksjoner. Konvergensløsningen tillates fra april 2002.

Tidligere het det at IP-telefoni først ville bli tillatt en gang i 2004.

Årsaken til at regjeringen legger om sin politikk, er en offentlig rapport som ble utgitt i februar i år: Economic Survey of India for 2000-1.

Rapporten slo fast at det vil fremme tjenestekonvergens i telekomsektoren, dersom man tillater telefoni over Internett og en enhetlig lisensieringsordning. Konvergensen vil gjøre det enklere å føre moderne informasjons- og kommunikasjonsteknologi til landsbygda, heter det blant annet. Budskapet om at tale over IP vil føre til betydelige kostnadsreduksjoner for brukerne var det utslagsgivende argumentet.

Regjeringen understreker at Internett-aksess i landsbyer og småbyer er vilkåret for å tillate IP-telefoni.

Til toppen