India tror på egen barne-PC til 10 dollar

India har startet på et prosjekt som skal føre fram til en bærbar barne-PC til 10 dollar.

India tror på egen barne-PC til 10 dollar
Bilde:

Ifølge en artikkel i Times of India, har Indias departement for utdanning – HRD for «Ministry of Human Resource Development» – satt i gang et prosjekt som skal gjøre det mulig å produsere en PC beregnet på elever på barnetrinnet, for bare 10 dollar per enhet.

Det understrekes at målet om et prisnivå på ti dollar er svært langsiktig, og forutsetter at det produseres en million enheter. Per i dag tyder prisstudier på at hver enhet kan koste ned mot 47 dollar å produsere.

HRD har fått inn to forslag på konstruksjon, fra henholdsvis Vellore Institute of Technology og Indian Institute of Science (IISc) i Bangalore, Indias teknologihovedstad.

Seinere i mai skal en gruppe med representanter fra Indias IT-bransje og akademiske institusjoner gå gjennom de to forslagene.

Komponenter for maskinen kan produseres ved anlegget til Semiconductor Complex, Indias fremste halvlederleverandør, heter det, men også dette er fortsatt et forslag.

Det vil ta to år før maskinene kan settes i produksjon, heter det.

Sammenliknet med de faktiske produksjonskostnadene til OLPC-prosjektets XO-modell, virker det indiske anslaget om 47 dollar i initiale enhetskostnader noe optimistisk. OLPC opplyser at skjermen kommer på 28 dollar per stykk, mens hovedkortet med CPU koster 75 dollar per enhet. Allerede det er dobbelt så mye som det indiske anslaget – og ti ganger så mye som det indiske framtidsmålet.

Ifølge en artikkel i Times of India i juli i fjor, avviste HRD å være med på Nicholas Negropontes OLPC-prosjekt. MIT-professor Negroponte var i India i både april og juli i fjor for å markedsføre XO.

HRDs argumentasjon mot XO er ganske omfattende, ifølge denne artikkelen. Departementet mener først og fremst at kostnadene er for store, og at midlene ikke kan omprioriteres fra andre utdanningstiltak.

Et annet argument er pedagogisk: HRD finner det betenkelig at ikke noe rikt land har gått inn for intens bruk av bærbare elev-PC-er i undervisningen på barnetrinnet. Departementet mener det er for risikabelt å være med på et slikt eksperiment, og viser til debatten i USA om i hvilken utstrekning PC-er på barnetrinnet gir bedre læring.

Et tredje argument gjelder barnas helse: HRD frykter både fysiske og psykiske plager ved intens bruk av PC-er av typen XO, og er spesielt bekymret for rygg og syn.

Siden de går inn for å utvikle et indisk alternativ til OLPCs XO-maskin, er det tydelig at det må være delte meninger internt i HRD med tanke på de to siste argumentene.

Intel meldte i mars at de akter å sette i gang et pilotprosjekt med sitt XO-alternativ «Classmate» i India, selv om maskinen ikke får programvare på hindi, bengali eller noen av de andre indiske språkene. Dette er ikke kjent hvor involvert HRD er i dette pilotprosjektet.

Kilder: HRD hopes to make $10 laptops a reality og HRD rubbishes MIT's laptop scheme for kids.

    Les også:

;