– India truer ikke norsk IT

Skjerpet konkurranse hindrer oss fra å sovne i timen, skriver Per Hove.

– India truer ikke norsk IT
I India er det kultur for å starte opp bedrifter. Det må Norge tilegne seg, skriver Per Hove. Bilde: Per Ervland

De siste månedene har indiske IT-selskapers kapring av norske kontrakter vært gjenstand for debatt på digi.no. Hva betyr dette for norsk IT-bransje og for det norske kunnskapssamfunnet generelt? Bør utviklingen hilses velkommen, eller bør varsellampene lyse rødt. Her er et innlegg fra Per Hove, tidligere sjef i Oracle Norge og gründer i Right Consulting. I dag leder Hove det norske datterselskapet til den indiske IT-leverandøren HCL, som i desember knuste Evry på hjemmebane.

Les også:

Hva skal vi gjøre når inderne har tatt over?

Med ny regjering og store omveltninger i norsk IT bransje har debatten om hva IT Norge skal være gode på, startet for alvor. En av katalysatorene for denne debatten er flere nordiske undersøkelser som kårer indiske IT aktører som best i klassen på områder som innovasjon, kvalitet og vilje til å ta risiko. Undertegnede er leder for den norske delen av HCL, et av de globale indiske IT-firmaene som har etablert seg i Norden de siste årene. Jeg ser derfor på nært hold hvordan et indisk IT firma driver sin globale virksomhet.

Per Hove ledet Oracle Norge i mange år. Han har siden vært gründer, og leder i dag den norske avdelingen av indiske HCL.
Per Hove ledet Oracle Norge i mange år. Han har siden vært gründer, og leder i dag den norske avdelingen av indiske HCL.

Min påstand er at Norge, på tvers av privat og offentlig sektor, ikke trenger å frykte indisk IT-bransje. Tvert imot kan den tilføre oss nye impulser, og ikke minst skjerpe konkurransen slik at vi ikke sovner i timen.

En av de største utfordringene i norsk IT-debatt, etter min mening, er at den i for stor grad dreier seg om at staten skal bruke mer penger på milliardprosjekter for å modernisere gamle IT-systemer. Det kommer til å skje uansett, men det store spørsmålet er hvordan vi skal jobbe smartere.

Hva kan vi så lære av inderne? Jeg tror den viktigste faktoren for suksess fremover er vår evne til å drive innovasjon. I tillegg må vi stimulere til gründervirksomhet slik at vi får omsatt innovasjonen til samfunnsnytte. På begge disse punktene har vi en lang vei å gå!

Innovasjon
Innovasjon betyr i all enkelhet å skape noe nytt, stort eller lite. I Norge er vi verdensmestere i å ta i bruk nye teknologiske løsninger som andre har funnet på, men hvordan er det egentlig med vår egen innovasjonsevne?

Hva er det som gjør at noen lykkes bedre med innovasjon enn andre og hvorfor scorer indiske IT firmaer høyt på dette? I HCL er innovasjon satt i system og avmystifisert gjennom å involvere alle ansatte i noe man nesten kan kalle for hverdagsinnovasjon.

Kort fortalt har vi institusjonalisert og automatisert den norske «forslagskassen» der vi involverer ansatte og kunder i å komme opp med forslag til hvordan vi kan jobbe smartere. Når jeg treffer kollegaer og spør hva de jobber med, trekker de ofte frem hvilke gode ideer de har kommet opp med for «sine» kunder det siste året, med stolthet.

Dette handler mer om kultur og verdisett enn store økonomiske ressurser.

Jeg tror norsk IT bransje må sette innovasjon mye høyere på agendaen for å bli en pådriver for hvordan for eksempel offentlig sektor kan løse oppgavene sine smartere.

Det offentlige har også en viktig rolle å spille. Min oppfordring til Paul Chaffey og det politiske miljøet, er at arbeidet som pågår for å forenkle og effektivisere offentlige innkjøp også ser på selve innkjøpsprosessen.

Jeg tror dagens innkjøpspraksis effektivt stopper innovasjon og nytekning fra IT-bransjen til offentlig sektor.

Hvordan omsette innovasjon til samfunnsnytte?

Når vi spør norske studenter hvor de ønsker å jobbe er svarene stort sett etablerte selskaper som Statoil, Google, KPMG og så videre.

Jeg tror jeg har til gode å se en undersøkelse der «å starte egen virksomhet» kommer på topp ti. For å omsette gode ideer til samfunnsnytte er vi avhengig av at det skapes nye bedrifter.

I India er det kultur for å starte opp bedrifter, og de fleste store IT-firmaene bruker betydelige ressurser på å investere i interne «start ups».

Min erfaring med norsk IT-bransje er at de store selskapene i mye mindre grad stimulerer til både intern og ekstern gründervirksomhet. I tillegg har vi et utdanningssystem med nesten totalt fravær av opplæring i, og stimulering av gründervirksomhet. Ungt entreprenørskap er et hederlig unntak.

Morgendagens IT-ressurser må selvfølgelig ha høy IT-faglig kompetanse, men i tillegg må vi få til en holdningsendring slik at unge mennesker med gode ideer faktisk tør å starte opp sine egne virksomheter.

Jeg mener dette er den eneste måten vi som samfunn kan skape reelle merverdier og gjøre Norge til en ledende IT kunnskapsnasjon.

Torbjørn Røe Isaksen, du har en formidabel oppgave foran deg hvis vi skal få til en kulturendring i norsk utdanning.

Jeg er sikker på at norsk IT-bransje mer enn gjerne engasjerer seg i et felles løft for å få til dette!

Les mer om: