India trues av Kina på IT

Indias IT-næring ruster opp for å møte konkurranse fra Kina og Øst-Europa.

Indias IT-næring ruster opp for å møte konkurranse fra Kina og Øst-Europa.

India har hatt en ledende posisjon innen IT-tjenesteutsetting (outsourcing), både som følge av høyt utdannede mennesker og gode engelsk-kunnskaper. Landet tjente 17,2 milliarder dollar på denne formen for eksport i budsjettåret fram til mars, og forventer at beløpet skal vokse med minst 30 prosent i inneværende år.

Indiske analytikere advarer mot konkurranse fra andre land, og understreker spesielt at kinesiske myndigheter legger opp til store utvidelser innen tjenesteutsetting, skriver News.com.

Skeptikerne stiller spørsmål til Kinas tilnærming til det engelske språk og kultur og hvordan Kina skal håndtere support og den forventede vekst som kommer fra småbedriftene..

Analytikerne advarer at India må skjerpe seg i konkurransen og tydelig markere sine fortrinn framfor land som Kina, Russland og Filippinene. Landets etablerte IT-profil kan fort viskes ut av aggressiv markedsføring fra de andre landene, frykter de.

India mener Kina stiller svakt på prosjektstyring og i spørsmål rundt lisensrettigheter på programvare.

Indias største børsnoterte IT-selskap, Wipro, tar konkurransen alvorlig, og har opprettet to utviklingsavdelinger i Øst-Europa for å håndtere amerikanske og japanske kunder.

Wipro leverer en omfattende portefølje av drifts- og utviklingstjenester over hele verden og vil nå se på Bulgaria, Romania og Ungarn som aktuelle steder og ansette lokale talenter. Wipro har i tillegg åpnet en utviklingsavdeling i Japan.

Til toppen