India utsetter teleauksjon

Telenor får drive i fire måneder til.

India utsetter teleauksjon
Telenor driver sin virksomhet i India gjennom Uninor, som ble fratatt sine lisenser 2. februar i år: 122 lisenser som ble utdelt under en skandalepreget tildeling i 2008 ble da trukket tilbake. Uninor har fortsatt å vokse etter 2. februar, og hadde over 33,7 millioner abonnenter per 30. juni i år. Bilde: Telenor

Indisk høyesterett har i dag etterkommet en forespørsel fra landets regjering om å utsette igangsettingen av den planlagte auksjonen av ledige GSM-lisenser til 12. november.

Lisensene som skal auksjoneres er de 122 som ble kansellert 2. februar i år i kjølvannet av en stor korrupsjonsskandale. Telenor og russiske Sistema var blant dem som mistet sine lisenser.

Telenors virksomhet i India drives gjennom Uninor, et fellesselskap eid av Telenor og deres tidligere partner Unitech. Det var Unitech som fikk tildelt lisens etter den skandalepregede auksjonen i 2008.

Indisk høyesterett krever at auksjonen fullføres innen 11. januar 2013.

Vedtaket innebærer at selskapene som har mistet sine lisenser kan drive videre fram til 18. januar. Den forrige fristen for driftsstans var 7. september.

Telenor sier de ikke har bestemt seg ennå for å delta i den nye auksjonen.

– Vi må først studere hva som blir de endelige betingelsene i auksjonen. Vi må se på om den får en form som gjør at vi kan drive fornuftig butikk i India. Hvis ikke, kan vi ikke delta, sier Telenors informasjonssjef i Asia, Glenn Mandelid, til NTB.