India vil fortsatt være førstevalget

Andre land prøver å lokke, men bedrifter som skal outsource bør vurdere India først, både nå og fremover, mener Gartner.

Andre land prøver å lokke, men bedrifter som skal outsource bør vurdere India først, både nå og fremover, mener Gartner.

Gartner har gått igjennom outsourcing til utlandet og hvilke opsjoner bedrifter har. For mange andre land frister med sine tilbud. Men i analysen konkluderer Gartner med at India både er og vil forbli førstevalget.

Gartner forklarer sin konklusjon primært med at India har skaffet seg en kritisk masse – landets outsourcings-industri har bevist hva de kan og understøttes av et bredere industri av utdanningsinstitusjoner og IT-selskaper.

Grunnlaget for Indias outsourcingsmarked er at engelsk er indias offisielle fellesspråk. Mangel på dette er et viktig hinder for konkurrenter til India. Gartner tror bare India vil klare å skape dobbel-sifferet vekst i årene fremover til 2008.

India er nå i ferd med å vokse seg ut av de enkleste typene outsourcing som callcenter og indiske selskaper klarer etterhvert å påta seg stadig mer avanserte oppgaver. Dette gjelder blant annet implementering og drift av Oracle, Peoplesoft og SAP, drift av infrastruktur og mer avansert konsulentvirksomhet. Indiske selskaper kan etterhvert overta hele forretningsprosesser (business process outsourcing).

Men den indiske outsourcingsindustrien og IT-bransjen har en rekke utfordringer.

På overordnet plan må India opprettholde økonomisk og politisk stabilitetet. Men man må heller ikke vokse for fort – indiske bedrifter har allerede store nok utfordringer i ansette og lære opp staben de trenger. Indiske bedrifter vil også slite med å holde på sine ansatte når amerikanske eller europeiske selskaper etablerer seg i India og skal ansette.

I de to siste årene har indiske ansatte flyttet raskere og oftere på seg enn tidligere. Men indiske selskaper må passe på at lønnskostnadene stiger for fort – da vil India miste sin store konkurransefordel. Gartner tror at lønningene i visse sektorer vil stige med 40-60 prosent i årene frem til 2008.

Til toppen