Indias atombomber truer Silicon Valley

Sjokkbølgene fra Indias atomprøvesprengninger har nådd Silicon Valley. Silicon Valley er i dag helt avhengig av indisk arbeidskraft og flere selskaper frykter nå at USAs harde sanksjoner til syvende og sist vil få alvorlige følger for USAs økonomiske motor - IT-industrien, skriver Jørgen André Nilsen i dagens rapport fra Silicon Valley.

Sjokkbølgene fra Indias atomprøvesprengninger har nådd Silicon Valley. Silicon Valley er i dag helt avhengig av indisk arbeidskraft og flere selskaper frykter nå at USAs harde sanksjoner til syvende og sist vil få alvorlige følger for USAs økonomiske motor - IT-industrien, skriver Jørgen André Nilsen i dagens rapport fra Silicon Valley.

"

Silicon Valley er preget av et ekstremt stramt arbeidsmarked. Uten årlig tilførsel av en stor porsjon utenlandsk arbeidskraft ville trolig veksten i IT-industrien ha stoppet opp. Derfor jobber nå Senatet med et lovforslag som skal øke årets kvote for de såkalte H1 B-visum fra 65.000 per år til 90.000 per år.

H1 B-visumet gir utlendinger med spesiell etterspurt kompetanse arbeidstillatelse for tre år med mulighet for ytterligere tre års forlengelse.

En stor gruppe av dem som har benytter seg av H1-B-visumet er indiske programvareingeniører som har søkt lykken i Silicon Valley. Ifølge organisasjonen IndUS Entrepeneurs er det cirka 3.750 indere som jobber i softwareindustrien i The Bay Area. Indias atomprøvesprenginger i forrige uke gjør deres fremtid usikker.

USA var raskt ute med å erklære stopp for all ikke-humanitær hjelp til India. Nå begynner detaljarbeidet som skal avgjøre hvordan sanksjonene skal gjennomføres i praksis. En tolkning kan være at indiske arbeidere som sender penger hjem representerer et brudd på sanksjonene. Hvis myndighetene gjør en vid tolkning av hva de økonomiske sanksjonene inbefatter, kan dette føre til at H1-B tilbakekalles eller at man ikke fornyer disse.

Liknende aksjoner er tidligere tatt mot cubanske og iranske statsborgere.

Det er ikke bare i USA at Silicon Valley kan bli rammet av landets sanksjoner. 20 prosent av all programvare som selges fra selskaper i Silicon Valley utvikles av softwarehus som er lokalisert i India. Mange av disse softwarehusene er blitt til som følge av store investeringer fra amerikanske selskaper.

USAs sanksjoner vil endre rammevilkårene dramatisk for disse investeringene. Blant de selskapene som har annonsert store investeringsplaner i India i inneværende år er Microsoft, Compaq, Digital Equipment og Cisco. Nå vil trolig flere av disse planene bli kansellert eller utsatt.
"

Til toppen