Indias IT-giganter i klar vekst

De leverer gode prognoser, og tallene er bedre enn ventet.

Indias IT-giganter i klar vekst

De leverer gode prognoser, og tallene er bedre enn ventet.

Indias tre største IT-selskaper, Infosys, Tata Consultancy Services (TCS) og Wipro, har alle levert kvartalsregnskap i løpet av de siste par ukene. Alle er i vekst, og har større omsetning og overskudd enn analytikerne hadde ventet. Tallene tolkes dit hen at indisk IT har lagt ringvirkningene av den internasjonale krisen bak seg, og kommer seg ut av en periode med prispress og vansker med å holde på kundene og skaffe nye.

På den andre siden har selskapene tjent på svakere rupikurs mot dollar. Andelen nordamerikanske kunder har økt, mens det er færre kunder fra Europa.

Først ute var Infosys som publiserte kvartalstall 9. oktober: Sammenliknet med samme kvartal i fjor økte omsetningen med 3,1 prosent til 55,85 milliarder rupi, tilsvarende 6,80 milliarder kroner, mens nettoresultatet økte med 7,5 prosent til 15,40 milliarder rupi, tilsvarende 1,86 milliarder kroner.

Infosys høynet sin resultatprognose for hele regnskapsåret fram til 31. mars med i overkant av ti prosent, og sin omsetningsprognose med rundt 5 prosent. Selskapet avsluttet kvartalet med 105 453 ansatte, 1 548 flere enn ved avslutningen av junikvartalet.

19. oktober kunngjorde TCS at de sammenliknet med septemberkvartalet i fjor har økt omsetningen med 6,9 prosent til 74,53 milliarder rupi (9,06 milliarder kroner). Nettoresultatet er 16,24 milliarder rupi (1,98 milliarder kroner), hele 29 prosent bedre enn for et år siden. Analytikerne hadde ventet en omsetning på 8,90 milliarder kroner, og et nettoresultat på 1,83 milliarder kroner.

I likhet med Infosys merker TCS den største bedringen innen bank, finans og forsikring. TCS har 896 kunder, mot 933 ved inngangen til kvartalet, og gjennomsnittsprisen for IT-tjenester har falt med 1,9 prosent, ifølge selskapet. Staben økte med 320 til 141 962. TCS kunngjør tradisjonelt ikke prognoser for verken inntjening eller omsetning.

I går meldte Wipro, den minste av de tre, at de fra septemberkvartalet i fjor har økt omsetningen med 5,6 prosent til 68,94 milliarder rupi (8,40 milliarder kroner), og nettoresultatet med 21,0 prosent til 11,77 milliarder rupi (1,43 milliarder kroner). Virksomheten omfatter IT-produkter, belysning og en del forbrukervarer, selv om IT-tjenester er Wipros største satsing, med rundt 75 prosent av omsetningen. Både omsetning og resultat var klart i overkant av det analytikerne hadde ventet. Prognosen for inneværende kvartal tilsvarer en vekst på 3 til 5 prosent. Wipro avsluttet kvartalet med 97 891 ansatte, mot 98 521 ved utgangen av forrige kvartal.

    Les også:

Til toppen