Indias programvareeksport øker med 32 prosent

Trass i betydelig mindre vekst innen callsentre enn i fjor, økte Indias eksport av programvare og IT-tjenester med 32 prosent i halvåret april-september.

Trass i betydelig mindre vekst innen callsentre enn i fjor, økte Indias eksport av programvare og IT-tjenester med 32 prosent i halvåret april-september.

Tall fra det indiske IT-ministeriets eksportråd for elektronikk og programvare ESC, viser at Indias samlede eksport av IT-relaterte varer og tjenester var 4,6 milliarder dollar i halvåret april til september 2001, en økning på 28 prosent i forhold til samme halvår i fjor.

Av dette er programvare og relaterte tjenester den klart største sektoren. Økningen var 32 prosent, fra 2,5 milliarder dollar til 3,3 milliarder dollar. De andre store sektorene er elektronisk apparater som økte med 35 prosent til 532 millioner dollar, telekomtjenester som sto omtrent stille på 400 millioner dollar, og digitalisert underholdning som økte med 59 prosent til 178 millioner dollar.

I en egen rapport om India og det internasjonale markedet for callsentre, roper imidlertid den indiske investortjenesten ICRA et kraftig varsko. Årsaken er at mens Indias bidrag til dette markedet vokste fra 83 millioner dollar i regnskapsåret april 1999/mars 2000, til 177 millioner dollar i regnskapsåret april 2000/mars 2001 - altså med godt over 110 prosent - er veksten i ferd med å senkes til "bare" 35 prosent i inneværende regnskapsår, til 218 millioner dollar. 90 prosent av Indias callsentre betjener kunder i USA.

Hele ICRA-rapporten er tilgjengelig i pdf-format fra tjenestens nettsted. I ESC-statistikken, faller callsenter-eksporten under programvarerelaterte tjenester.

Til toppen