Indias programvareeksport økte med 28 prosent

Tall fra en indisk bransjeforening viser at landets programvareeksport økte med 28 prosent de siste ni månedene i 2002.

Tallene ble lagt fram i går av National Association of Software and Services Companies (NASSCOM), skriver Associated Press. Det indiske regnskapsåret går fra april til mars, slik at tallene for perioden fra april til desember utgjør de tre første kvartalene. Programvareeksporten økte fra 5,6 milliarder dollar i denne perioden i 2001, til 6,9 milliarder dollar i samme periode i 2002.

68 prosent går til Nord-Amerika, 21 prosent til Europa.

Framgangen understreker hvor dyktig Indias programvareindustri har vært i å møte den internasjonale konjunkturnedgangen med aggressiv markedsføring over landegrensene. NASSCOM-leder Arun Kumar antar at programvarens andel av Indias samlede eksport vil øke til 20 prosent når regnskapsårets skal gjøres opp, mot fem prosent for fem år siden.

Investeringer i andre land, blant dem Singapore og USA, verner programvareindustrien mot utslag av den politiske spenningen mellom India og Pakistan, sier Kumar videre.

Styring av vestlige selskapers forretningsprosesser er et særlig vekstområde.

Tallene ble lagt fram ved innledningen til en nasjonal fire dagers konferanse om programvare.

Les også:

Til toppen