Indiske partnere vil heve kvaliteten på norsk IT

Kontrakter med India vil gi raskere og bedre gjennomføring av offentlige og private IT-prosjekter i Norge, mener Shankar Narayan i Nordic Associates.

Kontrakter med India vil gi raskere og bedre gjennomføring av offentlige og private IT-prosjekter i Norge, mener Shankar Narayan i Nordic Associates.

Trebarnsfaren Shankar A. Narayan er solid etablert i Norge, snakker språket helt ubesværet, og kjenner landets IT-bransje fra innsiden. Han mener det er rom for betydelige forbedringer.

- Det tar for lang tid å lage systemer i Norge, slår han fast overfor digi.no. Det er noe man erfarer både i det offentlige og i det private. Kunne man få opp utviklingstakten ville dette få stor betydning i form av mer effektiv virksomhet og bedre inntjening.

Shankar har etablert Nordic Associates AS for å presentere en løsning på dette problemet. Han representerer i dag det globale indiske IT-konsulentselskapet Tata Consultancy Services - 18.000 konsulenter - i Norge, og er innstilt på å ta inn flere indiske selskaper etter behov. Tata kjører i dag prosjekter for Telenor og rederiet Wilh. Wilhelmsen.

- Det er ikke snakk om å utnytte billig arbeidskraft. Det er snakk om å henvende seg til organisasjoner som er i stand til å konsentrere store ressurser på et prosjekt for å spare tid. Gjør man en helhetsvurdering, og vektlegger pris, kvalitet og tid, er det ingen norske organisasjoner som kan konkurrere med de indiske.

Narayan framhever poenget med kvalitet.

- Store indiske selskaper har generelt sett lang erfaring fra samarbeid med kravstore amerikanske selskap. I USA settes absolutte krav til pris, kvalitet og leveringstid. Å forholde seg til denne innstillingen kan bidra til å heve kvaliteten også hos den norske kunden.

Indiske partnere vil kunne lære norske selskaper mye om lønnsomt internasjonalt prosjektsamarbeid, mener han.


- I Norge er det stor respekt for indisk IT og forholdsvis god kunnskap. Likevel er mange skeptiske. Nordmenn er ikke flinke til å styre globale prosjekter, og foretrekker gjerne en kjent leverandør selv om han koster det dobbelte. Det er en ulønnsom begrensning. Internasjonal samarbeid krever en egen kompetanse, som Norge må lære ved å prøve det.

Narayan er overbevist om at dette vil gi svært positive ringvirkninger i form av bedre kvalitet også på norske IT-prosjekter.

- Blant annet vil vi få bukt på det som rir norsk IT-bruk som en mare, at vi kjøper dyrt utstyr uten å bruke det optimalt. Ved å lære, blant annet av indisk IT, hvordan vi skal gå de siste skrittene, og virkelig realisere det man kaller "enterprise application integration", kan vi gjøre store framskritt.

Til toppen