Infineon sliter tungt i et merkelig minnemarked

Prisen på minnebrikker er tredoblet siden november, men har ennå ikke nådd nivået for lønnsom produksjon. Infineon tapte 331 millioner euro i forrige kvartal.

Kvartalet fram til 31. desember var det første i Infineons avvikende regnskapsår 2002. I forhold til samme kvartal i fjor falt omsetningen med 38 prosent til 1,05 milliarder euro. Resultatet for skatt og finans ble minus 564 milliioner euro, eller 331 millioner euro netto.

I samme kvartal i fjor gikk Infineon Technologies AG med et netto overskudd på 280 millioner euro - 446 millioner før skatt og finans. Det er forbedring i forhold til avslutningskvartalet for regnskapsåret 2001, der nettotapet ble 523 millioner euro.

Mange av Infineons problemer kan føres tilbake til det svært labile markedet for minnebrikker. 128 megabitbrikker skal koste 3,50 dollar å produsere. Pris fra leverandør var nede i 1 dollar i november, og er siden tredoblet, men har altså ennå ikke økt nok til å gi overskudd. Infineon er Europas største, og verdens fjerde største, minneprodusent.

Ifølge Wall Street Journal har prisene økt i forentning til at amerikanske Micron Technology skal overta koreanske Hynix Semiconductor, med den følgen at produksjonen vil justeres ned. Skulle de pågående forhandlingene mislykkes, forventes prisene å falle ned mot nivået fra november. Infineons minneavdeling omsatte for 285 millioner euro i kvartalet, og sto for 371 millioner euro av selskapets samlede underskudd før skatt.

Ifølge Total Telecom, anbefaler analytikerne i Dresdner Kleinworf Wasserstein (DKW) å kjøpe Infineon-aksjer, ut fra et tidshorisont på ett år. DKW forventer at minneprisene holder seg over 2,50 dollar de kommende tolv månedene, og tror på en kraftig økning i løpet av annet halvår.

Av selskapets øvrige avdelinger ga den for brikker til biler og industri et positivt driftsresultat, mens avdelingene for henholdsvis sikkerhet og smartkort, kabelbasert samband og trådløst samband, gikk med underskudd.

Infineon har 30.700 ansatte og henter 49 prosent av sin omsetning utenfor Europa.

Til toppen