Informasjon skal bli billigere

Noe er gratis, noe er dyrt og noe får du ikke tak i. Nå skal Regjeringen rydde opp for å gi IKT-bransjen bedre tider.

Noe er gratis, noe er dyrt og noe får du ikke tak i. Nå skal Regjeringen rydde opp for å gi IKT-bransjen bedre tider.

Regjeringen har satt i gang et arbeid med å rydde opp i de store forskjellene på hvordan offentlig utarbeidet informasjon skal prises og tilgjengeliggjøres.

Debatten kan virke litt tørr, men den har store konsekvenser for blant annet IKT-bransjen som trenger offentlig utarbeidet informasjon som statistikk, økonomiske data, kart, analyser.

Dette påvirker IKT-bransjen. Et eksempel er kartdata. I løpet av neste år vil svært mange mobiler gi deg GPS-posisjon, noe som åpner for en rekke kart-tjenester, men alle som skal lage slike tjenester må først kjøpe kart fra Statens Kartverk.

Den utløsende faktoren for regjeringens arbeid er at EU vurderer med et direktiv om prising av offentlig informasjon som Norge etterhvert må innføre. Direktivet vil trolig bli vedtatt neste sommer, men regjeringen har satt i gang et svært bredt arbeid.

Regjeringen har derfor satt i gang et arbeid for å kartlegge temaet og mulige konsekvenser i Norge. Det er foreløpig ikke planlagt noen høringsrunde, men Oluf Ulseth, statssekretær, statsekretær i Nærings- og handelsdepartementet (bildet) sier han gjerne mottar innspill fra aktører i IKT-bransjen.

- Målet er å øke tilgjengelighet, dette inkluderer både mulighet til å kjøpe informasjon og å få redusert prisene, sier Ulseth til digi.no. Vi har satt igang et bredt arbeid for å se på både prising, tilgjengelighet og hva som er oppgaver for offentlige sektor eller privat næringsliv.

Ulseth påpeker at det i dag er store forskjeller fra den ene offentlige virksomheten til den andre.

- Vi har i dag ingen prinsipper for prising og tilgang. Statistisk Sentralbyrå deler ut alt gratis med en gang, mens det koster penger å kjøpe kartdata, påpeker Ulseth.

Dette er meget komplisert tema, mener Ulseth. Blant annet kan man debattere hva man skal kunne kjøpe. Et eksempel kunne være alle typer helsedata som ville la forsikringsselskapene finne høyrisikogrupper i befolkningen.

Et annet vanskelig tema er begrensningen av offentlig informasjon.

- Skal man ta med NRKs lyd og filmarkiver, spør Ulseth, NRK er jo et frittstående, men offentlig eiet selskap.

Det finnes dog en enkel løsning. USA har i mange år praktisert et system der informasjon fremskaffet med offentlige midler alltid skal være gratis.

Det kommende EU-direktivet vil også kunne øke kravet til bevilgninger - flere offentlige organisasjoner kan miste muligheten de har med både å få bevilget penger og til å ta seg betalt av brukerne.

Ulseth indikerer at regjeringen muligens ønsker seg en privatisering av enkelte aktiviteter.

- Vi må vurderer hvilke roller skal det offentlige ha. Tidligere monopoler har fått nye konkurrenter. Blant annet kan man kjøpe værdata fra Sverige og man kan kjøpe kart fra det russiske militære.

Til toppen