Informasjonsoverflod blir årets problem i 2008

IT-systemer skal gjøre oss mer effektive, men de forstyrrer også arbeidsrutinene våre.

IT-systemer skal gjøre oss mer effektive, men de forstyrrer også arbeidsrutinene våre.

Det amerikanske analyseselskapet Basex har sett på hvordan kunnskapsarbeidere bruker IT-systemer. Det er langt fra et rent rosenrødt bilde som tar form, og analyseselskapet konkluderer kort og godt med at måten vi bruker blant annet e-post, rett og slett gjør oss mindre produktive.

Informasjonsmengden vi må forholde oss til øker drastisk, og selv om søketeknologi har gjort det lettere å finne frem til riktig informasjon, så er informasjonsoverflod i ferd med å bli et stort problem for mange. Så stort at analyseselskapet Basex mener at informasjonsoverflod blir årets problem i 2008.

- Det er for mye informasjon. Det er for mange forstyrrelser. Det er for mye tapt tid, sier Jonathan Spira, administrerende direktør i Basex til Yahoo News.

Ifølge Basex er epost, lynmeldinger og telefonbeskjeder de største forstyrrelsene. Analyseselskapet mener at det gjerne går med 10 til 20 ganger mer tid enn selve forstyrrelsen før man kommer ordentlig igang igjen med det man holdt på med før man ble forstyrret.

Analyseselskapet har regnet på hva slike forstyrrelser kan koste bedrifter og samfunnet, og kommet frem til at det for USA alene dreier seg om 650 milliarder dollar i tapt produktivitet i 2006.

Til toppen