Informasjonssjefen i BaneTele sa opp i protest

Informasjonssjef Birgitte Frisch sier opp jobben fordi hun føler hun ikke kan stå inne for verken fakta i saken om Trygve Tamburstuens disposisjoner eller det informasjonsfaglige i jobben hun skulle utføre.

Dagens Næringsliv har i en artikkelserie belyst en sak om administrerende direktør Trygve Tamburstuen som finansmagasinet Kapital skrev om i juni 2002.

BaneTele-sjef Trygve Tamburstuen kan ifølge medieoppslagene ha opptrådt inhabilt i forbindelse med en avtaleinngåelse med selskapet Media Netwerk, der Tamburstuens svoger eier halvparten.

Tamburstuen selv mener det dreier seg om en svertekampanje og at DN beveger "seg over en grovhetsgrense når de på en infam måte trekker en sammenheng mellom et kortsiktig lån ytet fra BaneTele til Media Netwerk og Nordic Managements lånesøknad til styret i BaneTele AS. " (sitat fra en kommentar på BaneTeles egen hjemmeside).

Nå bidrar informasjonssjefen i Bane Tele til ytterligere spekulasjoner om hva som egentlig har skjedd. Hun opplyser i en e-post til DN.no å ha sagt opp jobben med begrunnelsen at hun finner det umulig å få frem riktige og dokumenterbare fakta. Informasjonssjefen sier opp fordi hun ikke føler hun kan ivareta "den integritet som det er nødvendig for en informasjonssjef å ha".

digi.no får tak i Frisch, som tidligere har jobbet både i PR-byrået Geelmuyden.Kiese og Telenor Media, per mobiltelefon. Hun bekrefter at oppsigelsen ikke kun dreier seg om selve det informasjonsfaglige håndverket hun ikke får utført.

- Saken her dreier seg om begge deler, både faktaene og det informasjonsfaglige, svarer hun på spørsmål fra digi.no.

- Jeg lever av integriteten min, jeg har ingenting annet enn den mot slutten av dagen. Hvis jeg ikke føler at jeg får beholde den, kan jeg ikke jobbe som informasjonssjef, sier hun videre.

Trygve Tamburstuen opplyser at han har koblet inn advokat i saken som har versert i Dagens Næringsliv den siste uken. digi.no får ikke tak i Tamburstuen i dag, men får opplyst via teleavisen.no at Tamburstuen for tiden er sykmeldt.

BaneTele-sjefen skal ha hatt en eierandel i Media Netwerk, og han skal ha ivret for at BaneTele skulle kjøpe opp selskapet, hevder DN som også stiller spørsmål ved et lån på 400.000 kroner som Trygve Tamburstuen skal ha gitt på vegne av BaneTele til Media Netwerk. I tillegg skal finansselskapet H&Q Norden ha fått oppdrag av BaneTele på til sammen 22 millioner kroner, og H&Q Norden ble valgt til fast rådgiver mens Tamburstuen formelt satt i styret i Organisasjonspill og hadde eierinteresse sammen med H&Q Nordens storeier Per Saxegaard, ifølge DN.

Simen Frostad i Media Netwerk skriver på sin side - i et leserinnlegg på BaneTeles hjemmesider som DN ikke har satt på trykk - at "Trygve Tamburstuen ALDRI har hatt noen eierandeler i våre selskaper".

Samferdselsminister Torild Skogsholm har uansett bedt generalforsamlingen i BaneTele, ved Steinar Killi - om en skriftlig redegjørelse om forholdene som Kapital og senere Dagens Næringsliv har omtalt.

Generalforsamlingen i BaneTele, representert ved jernbanedirektør Steinar Killi, skriver på BaneTeles hjemmesider at "[...]denne saken som er meget grundig gjennomgått og avklart fra styrets side dukker opp igjen nå når Stortinget har til behandling eierskapet til BaneTele med videre - og uten at det fremkommer nye momenter - er ikke overraskende hvis hensikten er å skade personen Trygve Tamburstuen. Mer overraskende er det med så aktive budbringere[...]", med henvisning til oppslagene i DN/Kapital.

digi.no spør Birgitte Frisch om hun er klar over at hun med sin oppsigelse bidrar til ytterligere å kaste mistanke over på Trygve Tamburstuen.

- Jeg vil ikke kommentere om dette fører til mistenkeliggjøring. Jeg har hatt tunge dager før jeg foretok beslutningen og har mange følelser for kolleger og for BaneTele selv. Jeg synes det er veldig leit at jeg har kommet til denne konklusjonen selv, sier hun og legger til:

- Saken har vært en utløsende faktor i en lengre prosess.

- Innebærer det at du hadde tenkt å si opp før saken med Tamburstuen dukket opp i Dagens Næringsliv den siste uken?

- Nei, jeg hadde ikke tenkt på det tidligere.

******************************
Oppdatert kl. 13:37:

BaneTele sendte fredag ettermiddag ut en kort pressemelding:

"I lys av oppsigelsen fra vår informasjonssjef Birgitte Frisch, vil hovedledelsen i BaneTele AS presisere: Vi beklager Birgittes oppsigelse og vil samtidig uttrykke vår tillitt til Trygve Tamburstuen som administrerende direktør i Bane Tele AS."

Til toppen