Informatikklandslaget avspist med null

Millionstøtte til yrkesfagkonkurranser – ingenting til informatikk.

Informatikklandslaget avspist med null
Kunnskapsminister Kristin Halvorsen var selv med for å heie frem det norske yrkeslandslaget som konkurrerte mot europeiske lag for noen uker siden. Den samme oppmerksomheten fikk ikke norske informatikk-elever som i slutten av september deltok i Informatikk-OL. Bilde: Kristian Hansen/World Skills
Det norske landslaget i informatikk ble utklasset da de stilte opp til årets «informatikk-olympiade» i Italia i slutten av september. Det norske laget, bestående av elever fra videregående skole, havnet langt nede på resultatlisten mens vinnerne var fra USA, Hviterussland og Kina.

    Les også:
Ikke lang tid etter var norske ungdommer igjen i ilden, denne gang EuroSkills. Dette er et slags europamesterskap i yrkesfag og ble i år arrangert i Belgia. Der var resultatene helt andre enn hva unge lovende programmerere oppnådde.

Gode plasseringer
Innen helsefag fikk Norge en gullmedalje mens resepsjonistene fikk en sølvmedalje. Innen mekatronikk hevdet Norge seg også høyt oppe på listen med bronse.

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen var selv i Belgia for å heie frem de norske lagene i den europeiske konkurransen.

Støtteapparat
Hvorfor gjør Norge det så bra innen yrkesrettede fag mens vi gjør det svakt innen informatikk?

Noe av forklaringen kan ligge i ressursbruken. Kunnskapsdepartementet opplyser til digi.no at de har støttet organisasjonen World Skills med 1 millioner kroner i år. I tillegg har Utdanningsdirektoratet bevilget like mye.

World Skills er de som organiserer de norske yrkeslandslagene og arrangerer skolekonkurranser, slik at de beste innen for eksempel helsefag, resepsjonistfaget eller andre blir plukket ut for videre konkurranse.

Avslag på 25.000
Men informatikk-talentene? De er i dag ikke organisert i World Skills, som i Norge også blir støttet av LO og NHO og en rekke andre organisasjoner. Da de søkte kunnskapsdepartementet om litt støtte for å sende et lag ned til Italia til årets olympiade, var svaret nei.

Totalt ba Norsk Informatikkolympiade (NIO) om 25.000 kroner til støtte, men fikk avslag.

– Kunnskapsdepartementet disponerer ingen midler til det formålet som det her søkes om. Vi beklager derfor å måtte avslå søknaden, var svaret Geir Engdal fikk da han søkte om å få støtte til reiseutgifter og deltageravgiften til International Olympiad in Informatics.

Støttet av Universitetet i Bergen
Til tross for avslaget sendte allikevel det norske landslaget i informatikk ned en full delegasjon, takket være støtte fra Universitetet i Bergen og private sponsorer.


Norsk Informatikkolympiade, som rekrutterer videregående-elever til informatikkolympiaden, er støttet av blant annet Universitetet i Bergen, forskningsselskapet Uni Research og Chr. Michelsens Institutt.

Delegasjonens nestleder Markus S. Dregi viser resultatene etter første konkurransedag til de norske deltakerne (f.v.) Edgar Vedvik, Arne Lyngstad Sund, Håkon Struijk Holmen og Nils Barlaug.
Delegasjonens nestleder Markus S. Dregi viser resultatene etter første konkurransedag til de norske deltakerne (f.v.) Edgar Vedvik, Arne Lyngstad Sund, Håkon Struijk Holmen og Nils Barlaug. Bilde: Åsmund Eldhuset (delegasjonsleder)

Engdal og NIO sier til digi.no at de støtter at World Skills får penger fra myndighetene, og vil ikke lage en motsetning mellom NIO og World Skills.

Vil nå ut til skoleelever
Engdal forteller til digi.no at deres største utfordring er å rekruttere dyktige programmerere og informatikk-interesserte i skolevesenet.

– Det er ikke slik at støtte fra Kunnskapsdepartementet automatisk ville betydd bedre resultater i Informatikk-olympiaden. Vi fant den støtten vi trengte hos UiB og private sponsorer. Det som hadde betydd mest for resultatene, ville sannsynligvis vært innføring av et programmeringskurs i skolen, slik mange andre land har, sier Engdal til digi.no.

– Vår største utfordring er å nå ut til alle informatikk-interesserte elever i norsk skole, sier Engdal til digi.no.

– Trenger fagarbeidere
Via e-post spurte digi.no kunnskapsministeren om informatikk og programmering ikke har den samme politiske statusen som yrkesfagene har. Dette svarte ministeren:

– Jeg har lagt vekt på at vi trenger flere fagarbeidere i Norge og at praktisk arbeid har en stor verdi i samfunnet. For eksempel vil det innenfor bygg- og anlegg og helsefagene være behov for tusenvis av nye fagarbeidere de nærmeste årene. Derfor er det å sikre rekrutteringen til yrkesfagene så viktig.

– Vi er selvsagt også opptatt av rekruttering til realfag og teknologiske fag. Informatikk og programmering er viktige kompetanser. Jeg synes det er gledelig at søkningen til ingeniørutdanningene har økt mye de siste årene. Det tyder på at flere unge enn tidligere synes teknologiske fag er spennende og at de ønsker seg en karriere innenfor teknologifagene, skriver Halvorsen i en e-post formidlet via departementets kommunikasjonsavdeling.

    Les også:

Les mer om: