Informix forplikter seg til Wintel

På en internasjonal brukerkonferanse har Informix forpliktet seg til å legge sine databaseløsninger til rette for Windows NT og Intel-plattformen.

På en internasjonal brukerkonferanse har Informix forpliktet seg til å legge sine databaseløsninger til rette for Windows NT og Intel-plattformen.

Informix' nye CEO Phillip White innrømmet at selskapet har betraktet Windows NT som en "fiende", mens kundene flest har vært mindre opptatt av Unix-ideologi og mer opptatt av økonomiske og tekniske realiteter. Selskapet brukte en plenumsseanse på Worldwide Informix Users Conference til å understreke at man nå står på kundenes side i dette spørsmålet, og at alle nøkkelprodukter - blant dem Universal Server og Extended Parallel Server - skal portes til NT.

Informix samarbeider med Intel for å sikre at datautvidelsene til Universal Server, kjent som Data Blades, tilpasses Intel-plattformen, MMX inkludert. Intel bekreftet på konferansen at 42 Data Blades allerede er tilpasset dataindustriens mest utbredte plattform, og at samarbeidet med Informix inngår i Intels Visual Computing program.

White understreket betydningen av at Informix nå for første gang retter fokus mot PC-miljøer. Interne salgsprognoser tyder på at omsetningen av Informix' nye NT-baserte verktøy vil øke langt raskere enn for Unix-plattformen. White uttrykte samtidig skepsis med tanke på NTs ytelse og skalerbarhet i forhold til Unix.

Analytikere mener at det globale markedet for Windows NT-baserte databaseprodukter vil tredobles til rundt 1,5 milliarder dollar innen år 2000. Informix-ledere sa på konferansen at målet er å kapre halvparten av dette markedet. I 1996 omsatte Informix NT-produkter for 21 millioner dollar. Hovedkonkurrentene blir Microsoft og Oracle.

På konferansen kunngjorde Informix nye partnerskap med selskap som BMC Software (leverandør av programvare for nett- og systemadministrasjon), Lawson Software (utvikler av avanserte applikasjoner), Legato Systems (spesialist på sikkerhetskopiering av Informix-databaser) og Perspecta (systemer for visuell navigering gjennom informasjon). Alliansen med Perspecta skal blant annet brukes til å utvikle helpdesk-applikasjoner.

Kunngjøringene på konferansen bidro til at Informix' aksjekurs spratt 6 prosent oppover. Det tyder på at årets forpliktende utsagn under ny ledelse oppfattes som langt mer seriøse enn fjorårs konferansens vage løfter om å gjøre noe med NT.

Til toppen