Informix skal reddes med delingsoperasjon

Databaseleverandøren Informix tapte kampen mot Oracle, IBM og Microsoft. Nå skal selskapet deles i to.

Databaseleverandøren Informix tapte kampen mot Oracle, IBM og Microsoft. Nå skal selskapet deles i to.

Informix, Sybase, IBM, Oracle og Microsoft konkurrerte lenge tett om alle som skulle kjøpe databaser. Nå er tetsjiktet reduserte til tre. Informix har slitt lenge og legger nå frem en plan for å snu skuta.

Planen baserer seg på å dele selskapet i to.

Informix Software skal fremdeles selge selskapets database, men det nye selskapet som foreløpig ikke har fått noen navn, skal bli et konsulentselskap på ehandel. Leser man litt mellom linjene, er det klart at dette selskapet er fremtiden når Informix henter ut deler av staben fra en leverandør som allerede sliter.

Det nye konsulentselskapet skal stå fritt til å selge alle typer programvarepakker, inkluderte e-handelssystemene og databasene til nettopp Oracle, Microsoft og IBM. Den gamle delen av Informix vil ha 2300 ansatte, men det nye konsulentselskapet vil få 1100 ansatte.

Informix håper den nye planen skal løfte selskapet over på plussiden allerede i fjerde kvartal.

Til toppen