Infosenter for support pr web

Det britiske Computer Information Centre har opprettet en webside med linker til all verdens datasupport.

Det britiske Computer Information Centre har opprettet en webside med linker til all verdens datasupport.

Hovedoverskriften på den nye supportsiden til Computer Information Centre eller CompInfo, sier alt: "Direct Connection to Online Support Services Provided by Hardware & Software Manufacturers". Presiseringen er nesten overflødig. Jeg sier nesten, for på en måte er det nesten for bra til å være sant: "Denne siden gir deg direkte kontakt til online support-sider hos forskjellige leverandører, der du kan finne drivere, OSS-er (norsk for FAQ: ofte stilte spørsmål), dokumentasjon osv."

I likhet med alle som ikke besitter siste halvårsmodell av alt utstyr jeg bruker til daglig, har jeg hatt flere slike problemer i det siste. En kort test av CompInfo løste mitt viktigste utestående problem, og ville ha løst de som kostet meg noe mer besvær for noen uker siden.

Hjemmemaskinen er f.eks. en av de første avanserte Pentium-PC-ene som kom til landet. Den har vært gjennom mange oppgraderinger, den viktigste da jeg la inn en ny disk samtidig med at jeg oppgraderte til Windows 95. Da så jeg ingen grunn til å oppgradere driveren til grafikkortet. Men nå har tenåringen skaffet seg Microsoft Football, som krever en Windows 95-driver til Diamond Viper PCI-kortet. Å få tak i denne driveren etter å ha logget meg inn på CompInfo, krevde bare noen musklikk.

Et annet problem jeg har hatt er en streamer fra Iomega, kjøpt gjennom en distributør som ikke finnes lenger. Iomega er registrert hos CompInfo, og selv om oppdaterte drivere til min boks ikke er direkte tilgjengelige fra Web, er det en betryggende melding om hvordan et bestemt telefonnummer gir tilgang til en BBS der det meste skulle finnes.

CompInfos hjemmeside har pekere til svært mye nyttig bakgrunnsinformasjon for alle som arbeider med informasjonsteknologi. Trenger du f.eks. informasjon om hvordan du skal møte utfordringen med år 2000, gir CompInfo nesten tjue linker til spesialiserte websteder.

Til toppen