InfoStream og Intervett fusjonerer - vil på børs

Programvareselskapet InfoStream AS og internettselskapet Intervett AS slår seg sammen i et nytt selskap, som skal fokusere på Java-programmering og konsulentvirksomhet for Internett-baserte løsninger.

Programvareselskapet InfoStream AS og internettselskapet Intervett AS slår seg sammen i et nytt selskap, som skal fokusere på Java-programmering og konsulentvirksomhet for Internett-baserte løsninger.

Det nye selskapet får kontorer i Oslo, Stavanger, Stockholm, London og Reykjavik. Det nye selskapets navn blir
InfoStream AS, mens Intervetts virksomhet videreføres i en egen konsulentavdeling i Norge som beholder navnet Intervett.

Det nye selskapet får til sammen 120 ansatte, hvorav 50 arbeider i Norge. Av de ansatte er 90 programmerere og tekniske konsulenter.

Administrerende direktør David Chartier i InfoStream, sier at dette er en fusjon av to selskaper som gjensidig utfyller hverandre.

Intervett har en stor kundeportefølje med bl.a. Statoil og Kreditkassen på skrytelista, og selskapets kompetanse passer etter fusjonspartnernes mening godt med InfoStreams produkter og internasjonale virksomhet.

Knut Jørstad blir styreformann i det nye selskapet, som aktivt vil arbeide for børsnotering innen et års tid.

InfoStream og Intervett kan i 1997 vise til en samlet omsetning på 59,3 millioner kroner. Driftsresultatet før skatt er til sammen 3,1 millioner kroner.

Det nye InfoStream AS skal jobbe med løsninger for bank- og finansmarkedet og store multinasjonale virksomheter, innenfor områdene Internett, intranett, databaseapplikasjoner og elektronisk handel. Selskapet skal skreddersy løsninger for sine kunder, og selge javabaserte informasjons- og transaksjonsorienterte produkter.

Til toppen