Infotabbe fra Telenor

Telenor Nextel gjorde flere tabber i håndteringen av datainnbruddet. Dette sier prosjektleder Terje Johansen i Dagbladet til digi:media.

Telenor Nextel gjorde flere tabber i håndteringen av datainnbruddet. Dette sier prosjektleder Terje Johansen i Dagbladet til digi:media.

Dagbladets nettsted ble først uthengt av Telenor Nextel som åsted for datainnbruddet. Senere viste det seg at det ikke var Dagbladets søkesider, men Hjemmet Mortensens Doktor Online som var hackerens inngangsport til Telenors server.

Nå mener prosjektleder Terje Johansen i Dagbladet at Nextel ga inntrykk av å sitte på sikrere informasjon enn de i virkeligheten gjorde, da de informerte om innbruddet.

- Deler av informasjonen i etterkant av innbruddet har vært taklet veldig bra, mens andre ting har vært taklet dårlig. Telenor har gjort en kjempetabbe eller tre, sier han til digi:media.

Videre sier han at Dagbladet har en tillit overfor sine lesere som avisen må ta vare på. Når avisen blir fremstilt som et åsted for datainnbrudd, kan denne tilliten skades, selv om det i utgangspunktet var Nextel som hadde levert produktet som åpnet for inntrengerne, sier Johansen.

Han vil ikke kommentere om saken vil få noen konsekvenser for samarbeidet med Nextel, men sier at Dagbladet vurderer sine samarbeidspartnere kontinuerlig.

Grunnnen til Nextel først trodde at inntrengeren kom fra Dagbladet søkesider, var at selskapets logg kun viste aktivitet på disse sidene på det aktuelle tidspunktet. En tidsforsinkelse i loggen til Doktor Online, som først ble oppdaget senere, gjorde at tidspunktet her ikke stemte overens med datainnbruddet.

Informasjonsdirektør Arne Cartridge i Telenor Nextel sier til digi:media at selskapet allerede har beklaget infoglippen overfor Dagbladet.

- Vi ser at både vi og Dagbladet kan ha fått visse negative følger av denne saken, men bakgrunnen for vår håndtering av saken var at vi i samarbeid med Dagbladet ønsket åpenhet rundt sikkerheten, sier han.

Til toppen