Infotool inngår statlig rammeavtale

Infotool har inngått rammeavtale med det svenske Ekonomistyringsverktøyet for interaktiv rapportering.

Infotool har inngått rammeavtale med det svenske Ekonomistyringsverktøyet for interaktiv rapportering.

Rammeavtalen løper over to år med mulighet for ytterligere forlengelse over to år. Totalverdien på avtalen er på cirka 150 millioner kroner, der Infotools andel er på vel 50 millioner kroner.

Rammeavtalen omfatter tre systemkategorier som Infotool vant i konkurranse med 14 andre selskaper innenfor kategorien interaktiv rapportering. Ansvarlige innenfor myndighetene har over lengre tid etterspurt systemer som gjøre styringsinformasjon mer tilgjengelig.

Infotool forventer at avtalen med Ekonomistyringsverket vil gi nye muligheter for leveranser av systemløsninger for rapportering, analyse og besluttningstøtte til kunder innenfor offentlig sektor også i Norge.

Infotoolgruppen hadde i 2003 en omsetning på 35 millioner kroner. Selskapet leverer programvare innen Business Intelligence og datavarehus.

Til toppen