Infrastruktur er Citrix' nye mantra

Slik definerer Citrix sin rolle: «Sikker og dynamisk forbindelse mellom brukere og bedriftsressurser.»

Slik definerer Citrix sin rolle: «Sikker og dynamisk forbindelse mellom brukere og bedriftsressurser.»

Citrix er blant selskapene som stadig må omdefinere hva det holder på med, etter hvert som produktene øker i antall og funksjonsrikdom. Noen ganger har dette et visst preg av mote: «serversentrert databehandling» er definitivt ute, «aksessinfrastruktur» er derimot inn. Citrix trekker også den tradisjonsrike betegnelsen MetaFrame, som ikke lenger formidler hva teknologien kan tilby.

For Citrix i år dreier det seg ikke bare om en omfattende oppgradering av all eksisterende produkter. Det dreier seg også om at programvarehuset i fjor overtok Net6, et selskap som leverer dedikert maskinvare. I år lanserer Citrix følgelig sitt første nettverksapparat, kalt «Access Gateway 4.0», en slags universell SSL VPN gateway der Citrix har integrert sin applikasjon «Secure Access Manager», og tilpasset sine øvrige programvare, særlig Presentation Server.

– Vi prøver å forenkle budskapet for bedre å få fram hvor vi vil hen, forklarer Citrix' europeiske produktsjef David Austin. – Alt vi gjør, kaller vi «Citrix Access Platform». Det dreier seg om å levere det som trengs for å gi brukerne en sikker og dynamisk forbindelse til ressursene i bedriften. Organisasjoner har ofte komplekse miljøer som medfører en stor belastning på infrastrukturen. Citrix lar deg rydde opp og tillempe en hensiktsmessig infrastruktur for å knytte folk sammen med informasjonsressurser.

Nykommeren til Citrix-plattformen, den nye maskinvaren, skal spesielt bidra til inngangen til det Citrix-baserte nettverket, noe Austin kaller et sikkert punkt for å inspisere både brukeren, klienten og forbindelsen. Egenskapene til hver av disse, avgjør hva man får tilgang til av tjenester.

– Poenget er at Citrix kan brukes til å gi hvem som helst tilgang til hva som helst fra hvor som helst. Men selv om personautentiseringen slår fast at du er den du gir deg ut for å være, er det likevel ikke sikkert at du derved alltid skal få tilgang til alle tjenestene i din profil. Bedriften kan ha en politikk om at bestemt dokumenttyper bare skal være tilgjengelig innen for bestemte lokaliteter. Da skal du ikke kunne få tilgang til dem fra PC-en i en internettkafé, eller fra en bærbar maskin med internettilgang i en kommersiell WLAN-sone.

Det kan også være nødvendig å kontrollere selve klienten, for å sikre at den svarer til bedriftens regler om oppdatert sikkerhetsverktøy, før man gir den tilgang til nettet bak brannmuren.

– En fordel vår infrastruktur gir, er å legge sikkerhet på applikasjonsnivå. Vi kan for eksempel sette opp betingelser som må oppfylles dersom brukeren skal ha tilgang til klipp-og-lim, utskrift, kopiering til lokal lagringsenhet og så videre. Vi håndterer også nyanserte rettigheter til bedriftsportaler fra blant andre IBM og SAP.

En annen brukervennlig egenskap er « Smooth Roaming ». Nettverket opprettholder kontakten med brukeren, selv når denne beveger på seg eller bytter klient.

– Er systemet implementert med smarkortavhengige tynnklienter eller PC-er, er det bare å fjerne kortet for å trekke seg fra klienten, og innføre det i en annen klient for å gjenopprette arbeidsflaten slik den var da man forlot den første klienten. Tilsvarende kan ordnes ved overgang til en hjemme-PC. Hvis det gjelder andre sikkerhetsregler for hjemme-PC-en, vil brukersesjonene automatisk rette seg etter disse reglene. Det kan innebære at en applikasjon man forlot åpen på jobben, ikke lenger er tilgjengelig når man skal jobbe hjemmefra.

Ved siden av Access Gateway er Password Manager og Presentation Server hovedkomponentene i Citrix-plattformen slik den framstår i dag. Disse gir det Citrix er mest kjent for, med den presiseringen at når applikasjoner kjøres fra en server heter det nå «applikasjonsvirtualisering», og tilliggende tjenester.

En interessant tjeneste er noe Citrix kaller « content delivery ». Det har sammenheng med at ikke alle klienter kan lese alle dokumentene man ønsker tilgang til, ikke bare fordi plattformen lar deg veksle mellom for eksempel PC og PDA, men også fordi det kan hende at PC-en i avgangshallen på en flyplass ikke nødvendigvis har en applikasjon som passer til et gitt format.

– Dette er også teknologi vi har fått tak i gjennom et oppkjøp. Sitter du på en flyplass, bruker webklienten for e-post og ønsker å lese et vedlegg i Word på en maskin uten tekstbehandler, vil Word-dokumentet automatisk konverteres til html-format slik at du kan lese det.

Citrix tilbyr også egen lynmelder, med tilleggstjenester. Austin kaller dette «secure instant online collaboration».

– Det går ut på at man ikke bare straks kan utveksle korte meldinger med andre, men også straks vise hverandre sin arbeidsflate, dele applikasjoner og ordne med arbeidsgruppekonferanser.

Denne funksjonaliteten suppleres av en ekstern tjeneste over Internett, kalt GoToMeeting.com der man lett kan organisere nettmøter med opptil ti deltakere. Her kan man vise presentasjoner, redigere dokumenter i fellesskap, sende direkte meldinger til andre deltakere med mer. Tale er noe det fortsatt arbeides med å integrere i tjenesten, det viktigste er evnen til å vise skjermebilder fra hver deltakende PC og dele dokumenter.

(Citrix-nyhetene blir presentert i detalj på tynnklientkonferansen Thinpower 2005 i Oslo onsdag og torsdag i neste uke.)

    Les også:

Til toppen