Inge Fossland: Internett har alltid vært et grafisk medium

Anders Hamres innspill om webdesign har trigget mange av digi.no sine lesere til å komme med sine ytringer. Her er det Inge Fossland som slipper til.

Anders Hamres innspill om webdesign har trigget mange av digi.no sine lesere til å komme med sine ytringer. Her er det Inge Fossland som slipper til.

Design-debatten

Som en oppfølger til Anders Hamres innspill "God grafisk design er ikke nødvendigvis god webdesign", har jeg - som webdesigner - følgende kommentarer:
Hamre mener at det er et problem at webdesignere blir betraktet som designere. I hans øyne er en webdesigner utelukkende en som jobber med "hypertekst, informasjonsformidling og strukturering av materiale". Videre skriver han:

"Internett er opprinnelig et medium for kommunikasjon, informasjon og opplysning. Det er ikke, og har aldri vært, et grafisk medium på linje med trykte medier."

Men der tar han feil. Internett (og webben i særklasse) er - og har alltid vært - et grafisk medium. Selv hyperteksten hadde i sin spede barndom en uttrykksform - et design - om enn med begrensninger. Det er ingenting som tilsier at god form må gå på bekostning av innholdet, og som i tradisjonelle medier er det behov for riktig bruk av design og typografi for å underbygge informasjonen og heve kvaliteten på innholdet. Men webben har i likhet med andre medier sine særegenheter - og formen må tilpasses deretter.

I større byråer i web-bransjen har hvert prosjekt ofte en egen Art Director med det overordnede ansvaret for formen. AD'en konsentrerer seg om de store linjene, mens detaljarbeidet overlates til webdesigneren, som også har ansvaret for å implementere designet og klargjøre det for webben. Ved mindre avanserte løsninger gjør gjerne webdesigneren større deler av jobben, mens han eller hun ved store dynamiske løsninger fungerer som bindeleddet mellom systemutvikleren på den ene siden og AD'en på den andre siden. I mindre byråer har ofte webdesigneren alle disse rollene.

Webdesigneren må altså kunne både form og programmering og samtidig være i stand til å forene de to fagfeltene på en måte som fungerer. Hvor dyktig vedkommende er innenfor hvert av fagfeltene - isolert sett - varierer, men en god webdesigner er allsidig, og har kjennskap til de fleste former for verktøy benyttet for publisering på webben.

Som Nina Furu så riktig påpeker blir du ikke en god webdesigner av å ta et kjapt kurs i webdesign, og webdesigner-tittelen har ikke spesielt høy status fordi den i dag brukes på alt fra nykursede html-elever til formgivere i ypperste klasse som i tillegg kan teknologi.

De dyktigste webdesignere er selvlærte. Fordi mediet er i stadig utvikling finnes det ikke utdanningsinstitusjoner som kan holde tritt med de frekke tenåringene uten utdannelse.

Det er hva du kan som teller; ikke hvilken utdannelse du har.

Til toppen