Ingen ambisjoner om multimediebalanse

Schibsted-ledelsen utsetter målet om å drive multiemedie-virksomheten i balanse.

Schibsted-ledelsen utsetter målet om å drive multiemedie-virksomheten i balanse.

"Muligheter til verdiskapning tilsier at målsetting om å drive online-aktivitetene i balanse neste år revurderes."

Dette var formuleringen da Schibsted tirsdag la fram sitt halvårsresultat. Det innebærer at Norges største medieselskap ser hvordan andre medieaktører også satser på Internett og kan dermed tillate et underskudd (dvs. større kostnader til satsing) også i år 2000.

Orkla ASAs investering og kjappe gevinst i Nettavisen (tjente 13.5 millioner på fem måneder i 1999) er nok noe av det Schibsted-ledelsen sikter til.

Schibsted har selv vært involvert i noen salg i år, blant annet Neo Interaktiv til svenske Icon Medialab og SOL Børs og Inside til andre svenske børsinformasjonstjenester.

Det er imidlertid første gang på lenge at ikke multimedia har kommet i hovedfokus under resultatpresentasjonen.

Selskapet har beregnet et underskudd på Internett-virksomheten på 100 millioner i år og stiler trygt mot dette minusresultatet. Driftsresultatet på online-virksomheten første halvår er på minus 26 millioner kroner, mens resultatene første halvår i 1998 var på minus 52 millioner kroner.

Totalt for multimedia (inkludert virksomheter som er lagt under den tradisjonelle forlagsvirksomheten) er driftsresultatet i år hyggeligere lesning med minus 41 millioner mot minus 61 millioner i samme periode i fjor. Dette er resultatene etter ekstraordinære poster og goodwill.

Driftsinntektene på online er steget fra 62 til 80 millioner, mens stigningen på multimedieinntekter er steget enormt fra 106 millioner i 1998 til 193 millioner i 1999. Bare i andre kvartal i år var inntektene på 102 millioner kroner.

I halvårsresultatet for multimedia er forlagsvirksomheten inkludert, så Bokkildens tap regnes med her. Forlagsvirksomheten sett under ett har økt tallene med minustegn foran fra 6 millioner til 14 millioner.

Byguidene i Sverige og Danmark er imidlertid tapssluk, og det skal bli iverksatt tiltak for å bedre resultatene i de ulike byguide-satsingene Schibsted er inne i.

Det gjelder de to nettstedene Allt om Stockholm, som er heleid selskap og Alt om København, som Schibsted eier 49 prosent av. Det danske forlagshuset Berlingske Tidende har et flertall av aksjene i byguiden.

Driftsresultat for Multimedia 1. halvår '99 1. halvår '98 1998
Driftsinntekter 194 105 242
Driftsresultat før avskrivninger - 46 -68 -166
Ekstraordinære poster og goodwill -5 -7 13
Driftsresultat etter avskrivninger -41 -61 -179
Multimedia 1. halvår '99 1. halvår '98
Onlinevirksomhet - 26 -52
Forlagsvirksomhet -14 -6
Totalt multimedia -41 -58

Alle tall er i millioner kroner.

Kilde: Schibsteds presentasjon.

Til toppen