Ingen antitrust mot Vista i USA

I motsetning til EU, mener USAs myndigheter at Vista ikke bryter med den frie konkurransen.

Ingen antitrust mot Vista i USA

I motsetning til EU, mener USAs myndigheter at Vista ikke bryter med den frie konkurransen.

Monopolforliket mellom Microsoft og USAs justisdepartement trådte i kraft da det ble godkjent av en dommer i november 2002. Forliket innebærer at en gruppe på tre eksperter – en utpekt av Microsoft, en utpekt av departementet og en felles utnevnelse – løpende vurderer selskapets virksomhet.

Statusrapporter fra denne ekspertgruppen rettes til en domstol i den amerikanske hovedstaden. Den nyeste statusrapporten, datert 21. november, er nettopp publisert på antitrustsiden på justisdepartementets nettsted: Joint Status Report on Microsoft's Compliance with the Final Judgments.

Rapporten tar opp Microsofts arbeid med å dokumentere Windows-grensesnittene mot andre systemer, og med å sikre at den såkalte «mellomvaren» – som i dette tilfelle viser til ny funksjonalitet i Vista i forhold til Windows XP – ikke bryter med myndighetenes syn på hva som er ulovlig bruk av monopol i ett marked for å erobre et annet.

Det er nettopp denne dokumentasjonen og de nye funksjonene i Vista som ser ut til å skape antitrustproblemer for Microsoft i EU.

    Les også:

Etter rapporten å dømme, ligger det ikke an til tilsvarende problemer i USA. Ekspertene er tilfreds, både med dokumentasjonen som Microsoft leverer og med ny funksjonalitet i Vista. «[Microsoft] har lykkes i å produsere dokumentasjon som er enklere å bruke enn tidligere utgaver» heter det blant annet.

Når det gjelder ny funksjonalitet, tar ikke rapporten opp det som har vakt de største motforestillingene hos EU-kommisjonen, nemlig det som angår sikkerhet. Rapporten begrenser seg til fire kategorier «mellomvare» – nettleser, mediespiller, e-postklient og lynmelding – og mener Microsofts fornyelser her ikke utgjør noen ulovlig trussel mot andre leverandører.

Til toppen