Ingen år 2000-rettssaker, og snart er det for sent

Foreløpig har ingen norske bedrifter anlagt erstatningssak mot sin dataleverandør på grunn av år 2000-problemet. År 2000-advokaten Dag Stadheim mener rettssakene kommer over nyttår, men da blir det langt vanskeligere.

Foreløpig har ingen norske bedrifter anlagt erstatningssak mot sin dataleverandør på grunn av år 2000-problemet. År 2000-advokaten Dag Stadheim mener rettssakene kommer over nyttår, men da blir det langt vanskeligere.

Til tross for at det bare er 235 dager igjen til nyttårsaften, har det enda ikke dukket opp noen rettssaker der norske kunder forsøker å få sine leverandører til å dekke deler av regningen for år 2000-overgangen. Dette forteller Dag Stadheim, advokat og partner i advokatfirmaet Brækkhus Dege som har spesialisert seg på emnet og skrevet en bok. Han kjenner heller ikke til noen forlik eller eksempler på at norske kunder har inngått noen andre avtaler.

Fremdeles ser det derfor ut som norske bedrifter og it-kunder påtar seg hele regningen for å rette år 2000-problemet selv. Slik er det ikke i USA eller andre vestlige land. I USA har de første rettssakene for lengst dukket opp og mange har blitt løst gjennom forlik, noen offentlig og andre på bakrommet. (se tidligere saker i høyre marg)

- Jeg er meget forundret over at ingen kunder forlanger erstatning. Det er typisk norsk å anlegge rettssaker i etterkant, men da er det som regel for sent. Det er et kjent prinsipp i norsk rettspraksis at du må klage til leverandøren og gi ham en sjanse til å rette problemet først, forteller Stadheim.

- Når de fleste bedrifter løser problemene selv eller setter andre konsulenter på jobben, ødelegger de sine sjanser til å få erstatning senere, forteller advokaten.

Stadheim mener at databransjen har klart å skape seg en aksept for at år 2000 er en ekstraordinær feil som ikke dekkes av vanlig avtaler.

- Hva feilen skyldes er ikke så interessant. Kunden har kjøpt dataløsninger med en forventet levetid. I følge Kjøpsloven og dens prinsipper har du da krav på å få rettet feilen kostandsfritt. Det holder ikke at leverandøren tilbyr gratis programvare - han må også besørge installasjon og testing, mener Stadheim.

Advokaten forteller at han har opplevd at mange leverandører sier at år 2000-problemet ikke er dekket selv hvis kunden har inngått vedlikeholdskontrakter. Den viktigste faktoren for erstatning er kanskje alderen på systemet - Stadheim mener at det er vanskeligere å få erstatning for systemer som kjøpt inn før 1995/1996.

Stadheim tror at det kanskje er revisorene som kommer til å vekke mange bedriftleder fordi revisorer spør etter år 2000-gjennomganger.

I tillegg til boken "År 2000 - tilpasning og forhåndsregler for it-svikt", holder advokaten på med en oppfølger. "År 2000 - hvem har ansvaret" skal etter planen være i salg i løpet av oktober.

Til toppen