Ingen ende på elendigheten i Ericsson

Kurt Hellström sliter voldsomt med å få Ericsson-skuta på rett kjøl. I dag la han frem et resultat før skatt på minus 3,5 milliarder kroner for andre kvartal, og varslet samtidig at den planlagte emisjonen på 30 milliarder kroner blir gjennomført - til bunnpris.

Ericsson la i dag morges frem et proformaresultat før skatt i andre kvartal på minus 3,5 milliarder kroner. Stygge tall, men likevel en forbedring i forhold til underskuddet på 5,1 milliarder i samme periode i fjor og dessuten nesten en milliard kroner bedre enn markedet hadde ventet.

Krisen er likevel ikke over i det svenske teleselskapet, som velger å gjennomføre den varslede emisjonen på 30 milliarder kroner. Tegningsrettemisjonen er garantert for og vil derfor komme i mål, men det skjer til en laber kurs: 3,80 kroner (SEK) per aksje - langt under gjeldende markedspris. I går fikk Ericssons A-aksje en sluttnotering på vel 16 kroner og B-aksjen endte på 14,50 kroner. De av dagens aksjonærer som velger å ikke være med på emisjonen vil m.a.o. oppleve at deres eierandeler utvannes til omtrent en fjerdedel av dagens nivå.

Negativt er det også at selskapet ikke når det omsetningsmålet markedet hadde ventet seg. I andre kvartal solgte Ericsson for 38,5 milliarder kroner - vel en milliard lavere enn forventningene, og dessuten vesentlig ned i forhold til fjorårets 55,5 milliarder kroner, men den omsetningen skjedde i et langt større Ericsson enn det som eksisterer i dag.

Selskapet fikk et driftsresultat på minus 2,7 milliarder kroner i kvartalet, en forbedring fra fjorårets minus på 4 milliarder kroner. Tendensen er med andre ord riktig, og Hellström tror på tidligere lovnader om igjen å nå overskudd i løpet av neste år.

I likhet med Nokia, som i går la frem Q2-tall som viser en nedgang i Nokia-salget på 6 prosent, så nedjusterer også Ericsson prognosene for mobilmarkedet. Mens Nokia tror på et marked rundt 400 millioner enheter, tror Ericsson på et globalt marked på under 390 millioner enheter.

Ericssons hovedgeskjeft, salg av telefonsystemer, ventes å få en nedgang på 15 prosent i år, fem prosentpoeng verre enn tidligere prognoser fra selskapet. Det betyr nye runder med "tæring etter næring" - det vil si nye kostnadskutt som skal bringe selskapet ned til break even-nivå med en omsetning på rundt 120 milliarder kroner i året. Det er en innsparingsplan på nye ti milliarder kroner på kostnadssiden, noe som vil måtte innebære enda flere nedbemanningsrunder i tillegg til de som allerede har ført til 42.000 færre jobber i Ericsson i løpet av tre år (ved utgangen av 2003).

Kort sagt: Ytterligere 16.000 Ericsson-ansatte skal bort i løpet av neste år.

Ericssons pressesjef Mats Madsen sier til NTB at selskapet ennå ikke kan presisere nærmere hvordan innsparingene skal skje.

- Men det pågår en vedvarende gjennomgang av virksomheten og det også aktuelt å selge ut selskaper fra konsernet, sier Madsen.

Les mer om:
;