Ingen endring av Telenors kredittrating

Moody's endrer ikke Telenors kredittrating etter selskapets milliardkjøp i Ungarn torsdag.

Torsdag kjøpte Telenor ut de tre andre eierne i mobilselskapet Pannon for vel 8 milliarder norske kroner. Kjøpet skjedde i kontanter, som i realiteten hovedsakelig betyr låneopptak fra Telenors side.

Kredittvurderingsbyrået Moody's har ifølge en melding i dag bestemt seg for å ikke endre dagens rating av Telenors gjeld, som er A2 for langsiktig og Prime-1 for kortsiktig gjeld.

Moody's mener Telenor generelt sett kan se fram til stabile utsikter så fremt nye oppkjøp ikke finansieres med lån, men ved å selge ut virksomheter som ikke anses som kjernevirksomheter.

Oppkjøpet av Pannon anses som god butikk.

Kredittratingbyrået Standard & Poor's bestemte seg i går for å sette Telenor på listen over selskap som det skal holdes et ekstra godt øye med framover.

Til toppen