Ingen flere betaer av Windows 7

Mange tilbakemeldinger, men uvanlig stabilt.

Ingen flere betaer av Windows 7

Mange tilbakemeldinger, men uvanlig stabilt.

Betaversjonen av Microsofts Windows 7 har snart vært tilgjengelig i en måned. Rett før helgen skrev Steven Sinofsky, visepresident for Microsofts Windows and Windows Live Engineering Group, et blogginnlegg hvor han går gjennom den videre utviklingen av det kommende operativsystemet.

Blant annet gjør Sinofsky det helt klart at Microsoft ikke vil gi ut flere betaversjoner av Windows 7. Dette skyldes nok at dagens betaversjon er usedvanlig stabil - faktisk så stabil at mange nå forteller at de heller vil bruke denne enn for eksempel Windows Vista på sine PC-er. For Microsoft må slike meldinger bli mottatt med litt blandete følelser.

Veien fram til allmenn tilgjengelighet for Windows 7 består i hovedsak av ytterligere tre trinn. Ingen av disse har foreløpig blitt tidsfestet av Microsoft.

Det neste trinnet er utgivelsen av en lanseringskandidat (Release Candidate - RC). Denne vil inkludere rettelser basert på tilbakemeldinger som betatesterne sender inn. Ifølge Sinofsky har det kommet opptil fire tilbakemeldinger i minuttet fra brukerne, så mengden av informasjon som må behandles, er stor.

Trinnet etter RC-utgaven vil være RTM (Release to manufacturing). Dette er den endelige versjonen av Windows 7, men den vil på dette tidspunktet ikke være tilgjengelig for så mange.

Det er først når Windows 7 når stadiet General Availability (GA) at den kommer i salg i butikkene, enten separat eller ferdig installert på PC-er. På dette tidspunktet skal operativsystemet også være klart på flere språk.

Det kan ikke ventes ytterligere funksjonalitet i Windows 7. Betaversjonen er funksjonsferdig. Programmeringsgrensesnittene skal ikke ha blitt endret siden prebetaversjonen som ble gitt ut i oktober i fjor.

    Les også:

Til toppen