«Ingen» følger webstandardene

Nesten alle nettsider bryter med webstandardene, har Opera funnet ut med sin nye søketjeneste.

Svært få nettsider har gyldig kode på internett. digi.no sin forside er blant unntakene, men undersidene våre har likevel enkelte markeringsfeil.
Svært få nettsider har gyldig kode på internett. digi.no sin forside er blant unntakene, men undersidene våre har likevel enkelte markeringsfeil.

Nesten alle nettsider bryter med webstandardene, har Opera funnet ut med sin nye søketjeneste.

Opera Software kunngjorde denne uken at de i løpet av et par måneder kommer til å lansere en helt ny søkemotor.

Denne skal gi svar på spørsmål som «hvilke nettsider har 100 hyperlenker», eller «hvilke HTML-kodeelementer er mest populære».

For å gjøre dette mulig har de laget MAMA (Metadata Analysis and Mining Application), et verktøy som indekserer oppmerkingskode fra rundt 3,5 millioner nettsider.

    Les også:

Verktøyet brukes av selskapet i et pågående forskningsprosjekt, som har til hensikt å gi Operas ingeniører en unik forståelse av kommende trender innen webutvikling og hvordan standardiserte webteknologier benyttes på internett.

Opera har nå frigitt noen foreløpige tall fra dette arbeidet. Selskapet har blant annet avdekket at de mest populære HTML-elementene er HEAD, TITLE, HTML, BODY, A, META, IMG, og TABLE. Listen over de minst benyttede elementene inneholder VAR, DEL, og BDO.

Studien avdekker at Adobe Flash benyttes på rundt 35 prosent av alle nettsider. Denne teknologien er aller mest populær i Kina, der Flash ble funnet på 67 prosent av sidene, mens Danmark har minst med bare 25 prosent.

Mest Ajax i Norge

Norge er det landet i verden der flest nettsider benytter seg av Ajax-teknologi, og selskapet har funnet XMLHttpRequest-mekanismen brukt på 10,2 prosent av norske nettsider. Det plasserer oss et godt stykke over gjennomsnittet på 3,2 prosent av alle indekserte sider.

Opera har også kjørt nettsidene som er indeksert av MAMA gjennom W3Cs (World Wide Web Consortium) valideringstjeneste for å se hvor mange nettsider som følger standardene for hvordan de skal kodes. Her var resultatet nedslående:

- Kun 4,13 prosent av alle nettsider har gyldig kode.

Mange nettsider har ikoner som forteller at de følger webstandarder. Halvparten av disse har imidlertid kode som ikke er gyldig, har Opera kommet frem til. Grunnen er trolig at disse opprinnelig ble designet med gyldig HTML-oppmerking, men at feil har oppstått i produksjon og etter hvert som nytt innhold er lagt ut.

    Les også:

Til toppen