– Ingen grunn til bekymring

Telenor-direktør avviser konflikt om fasttelefonnettet.

Administrerende direktør i Telenor Norge, Berit Svendsen, mener at selskapet i stor grad har  sammenfallende syn med Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) angående utfasingen av det gamle fasttelefoninettet.
Administrerende direktør i Telenor Norge, Berit Svendsen, mener at selskapet i stor grad har sammenfallende syn med Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) angående utfasingen av det gamle fasttelefoninettet. (Bilde: Marius Jørgenrud)

Telenor-direktør avviser konflikt om fasttelefonnettet.

Etter et oppslag i Aftenposten i går og en påfølgende NTB-sak som også har blitt gjengitt av digi.no, har administrerende direktør i Telenor Norge, Berit Svendsen, skrevet en uttalelse om den gradvise utfasingen av det gamle fasttelefonisystemet.

Svendsen mener at mediene fremstiller saken slik at det er en strid mellom Telenor og Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB), noe hun hevder at stikk i strid med det som er Telenors oppfatning av saken.

– Telenor oppfatter at DSB og vi har et tilnærmet sammenfallende syn på det forestående teknologiskiftet, skriver Svendsen. Hun forteller at Telenor mottok rapporten til gjennomlesing i mars. Selskapet svarte med flere innspill, som også er tatt med i rapporten. I ettertid har det vært flere møter mellom Telenor og DSB, Samferdselsdepartementet, Justisdepartementet, Post- og teletilsynet, Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) samt nødetatene.

Ifølge Svendsen er det flere årsaker til at Telenor vil legge gamle fasttelefonisystemet over på andre teknologier. Det ene er at kundene i stadig større grad velger andre løsninger enn fasttelefoni, men også aldrende teknologi, utløp av avtaler og begynnende mangel på reservedeler og kompetanse er medvirkende årsaker til beslutningen om en utfasing i 2017. Telenor skal ha tatt opp denne utfordringen med kritiske samfunnsbrukere allerede i 2009.

– Ingen skal trenge å bekymre seg for at telefonen og tjenestene ikke skal virke – verken nå eller i fremtiden. Denne telefoniplattformen, som Telenor planlegger å erstatte, er kun en del av kobbernettet. Kobbernettet skal ikke fjernes, skriver Svendsen.

Nødnett

Det gamle fasttelefoninettet for nødetatene vil uansett ikke bli byttet ut før det nye nødnettet er oppe og kjører. Dette arbeidet koordineres gjennom møter mellom Telenor, nødetatene og DNK.

– Svært mange kunder får fullgode telefoni- og bredbåndstjenester på kobbernettet i dag, og vil gjøre det i all overskuelig framtid. I mange områder vil vi også modernisere kobbernettet. I andre områder, hvor det er mulig å få telefoni og bredbånd på flere ulike teknologier, vil vi vurdere å erstatte kobbernettet, skriver Svendsen

Hun forteller videre at den varslede moderniseringen ta mange år. Hun lover at ingen tjenester vil forsvinne før Telenor kan tilby alternativer som er minst like bra. Et tilsvarende arbeid gjøres også i alle vestlige land, ifølge Svendsen.

Varsling

Kunder som blir berørt, skal bli varslet om dette ett til tre år før teknologiutskiftingen vil foregår. Det er privatkundene som blir varslet kortest tid i forveien, mens større kunder vil kunne få inntil tre år på seg til å forberede seg på endringene.

– Det er viktig å understreke at bedriftskunder og offentlige etater bør begynne både å planlegge og budsjettere for et teknologiskifte. Dette er også en klar anbefaling i DSBs rapport, og flere offentlige etater har allerede tatt i bruk nye fastnettløsninger (IP-telefoni) . Blant disse er Post- og teletilsynet og NAV, avslutter Svendsen.

    Les også:

Til toppen