Ingen har utfordret Telenor på ADSL

Årsaken til den trege ADSL-utbyggingen i Norge er at ingen har utfordret Telenor. Antallet private bredbåndstilknytninger i Norge er betydelig lavere sammenlignet med Sverige der Bredbandsbolaget utfordret Telia.

Årsaken til den trege ADSL-utbyggingen i Norge er at ingen har utfordret Telenor. Antallet private bredbåndstilknytninger i Norge er betydelig lavere sammenlignet med Sverige der Bredbandsbolaget utfordret Telia.

Det sier teleanalytiker i Norsk Telecom AS, Tore Aarønæs om hovedårsaken til at ADSL-utrullingen har vært så mye tregere i Norge enn i Sverige.

For i dag er det knapt 70.000 bredbåndstilknytninger om en inkluderer alle teknologier som kabel-TV og andre DSL-løsninger. Dette er et godt stykke unna det Aarønæs trodde på selv i år. I digi.no i januar i år mente han at det burde bli solgt 100.000 ADSL-tilknytninger til private husholdninger innen utgangen av året.

Aarønæs sier at markedet ser ut til å bli forskøvet. Det var først etter sommeren i år at Telenor for alvor startet sin markedsføring av ADSL.


- Lokomotivet Telenor hadde en svært forsiktig rollout og selv om bestillinger kom inn og ADSL ble montert så ble det ikke spesielt tungt promotert.

Ifølge Aarønæs fikk ikke teleselskapene fart på utbyggingen før Nærings- og handelsdepartementet la fram en rapport i august som fortalte at bredbåndsutbyggingen i Norge ikke gikk i samme tempo som regjeringen hadde planlagt i sin bredbåndsplan.

- I dag er det lett å se at Norsk Telecom ikke tok høyde for at aktørene ikke markedsførte produktet som ble bygd ut. Jeg undervurderte nok at Telenor og andre tellerskritt-aktører ikke la seg i selen for å tilby dette, sier han, og viser til sommerens debatt der nettopp tellerskritt sto i fokus.

For tellerskritt-aktørene som i dag tar inn betydelige inntekter på ISDN-baserte Internett-oppkoblinger, er det et stort og usikkert steg over til bredbåndsløsninger som selges til fast pris uansett bruk. Og bruken øker gjerne med bedre båndbredde.

Om årsaken til at Sverige har fått langt flere ADSL-oppkoblinger enn det en har i Norge, sier Aarønæs at den største forskjellen var at der hadde en Bredbandsbolaget. Selskapet og dets karismatiske konsernsjef Jonas Birgersson gikk kraftig ut i det svenske markedet både på pris og med produkter og bidro til at den gamle monopolisten Telia måtte reagere.

- Telia reagerte forholdsvis spontant mot den opplevde trusselen. Ingen har utfordret Telenor på den samme måten. Dermed har dette gått noe på tomgang i Norge. I tillegg har svenske politikeres holdning til det å skaffe folket bredbånd vært viktigere enn i Norge.

Aarønæs sier at ingen av de fire største teleaktørene i Norge, Telenor, NetCom, Tele2 Norge AS og Enitel har utmerket seg som typiske bredbåndsaktører.

- Dermed er det de små som må gjødsle markedet. Her er årsaken til den trege vekstraten, sier han.

For mens verken Internett eller mobiltelefoni utgjorde noen spesiell trussel mot eksisterende produkter da de ble lansert, så utfordrer ulike bredbåndsløsninger i høy grad tellerskrittbaserte tjenester som holdes for å være mer verdifulle.

Med dagens utbyggingstakt tror ikke Aarønæs på at 100.000 private ADSL-brukere passeres før rundt sommeren neste år.

Til toppen