Ingen i apparatet kan trøste Opera

En rundspørring i Næringsdepartementet, Konkurransetilsyn og EFTA tyder på at den norske nettleserprodusenten Opera må stole på egne krefter i kampen mot gi-bort-konkurrentene Microsoft og Netscape.

En rundspørring i Næringsdepartementet, Konkurransetilsyn og EFTA tyder på at den norske nettleserprodusenten Opera må stole på egne krefter i kampen mot gi-bort-konkurrentene Microsoft og Netscape.

Seksjonssjef Arve Kvåle i Konkurransetilsynet er enig i at det kan reises en sak rundt den skjeve konkurransen mellom de store som gir bort sine nettlesere som ledd i konkurransen om et større marked, og den lille norske bedriften som tar seg betalt.

- Tatt i betraktning de aktørene det er snakk om i dette tilfellet, hadde det mest naturlige vært å ta opp spørsmålene i internasjonale fora, for eksempel via EØS-samarbeidet, sier Kvåle. - Den andre farbare muligheten, er å se om myndighetene i aktørenes hjemland viser interesse. Og akkurat det ser jo ut til å være tilfellet.

Kvåle peker ellers på at Konkurransetilsynets vedtak bare vil gjelde Norge, og at det nøkternt sett virker usannsynlig at ensidige norske tiltak skulle kunne påvirke nettleserkonkurransen noe særlig.

- Vi har ikke tatt noe initiativ i denne saken, heller ikke for å samle informasjon. Det kan bli aktuelt hvis EU involverer seg.

I Næringsdepartementet anerkjenner også politisk rådgiver Hans Antonsen at problemstillingen kan være aktuell, men at myndighetene trenger en henstilling for å engasjere. Opera har, som kjent, vurdert sin egen situasjon dithen at det er gunstigst inntil videre å konsentrere seg om selve markedet, og ikke bruke dyrbare ressurser på en usikker politisk kamp.

I Brussel finnes det folk innen Europa-kommisjonens DG-IV (Directorate General nummer 4, EUs konkurransetilsyn) som samler materiale om Microsoft. EU har en pressetalsmann i Washington, Willy Helin, som i forrige uke opplyste at EUs konkurransekommisjonær Karel van Miert har uttalt "full støtte" til det amerikanske justisdepartementets søksmål mot Microsoft.

I disse dager skal van Miert være i Washington for samtaler med blant andre justisminister Janet Reno, hennes Microsoft-jeger Joel Klein og sjefen for FTC (Federal Trade Commission - svarer til Konkurransetilsynet) Robert Pitofsky. Microsoft er et av punktene på dagsorden. Helin sa også at EU og USAs justisdepartement utveksler informasjon om Microsofts forretningspraksis. Microsoft unngikk en åpen strid med EU i fjor høst, da selskapet frivillig endret betingelsene i avtalene med 28 europeiske Internett-tilbydere.

Saksbehandler Harald Evensen i EFTAs overvåkningsorgan sier at det skal mye til for at forholdene rundt den norske nettleseren Opera skal kunne bli noen EØS-sak.

- Det er to artikler i EØS-avtalen som kan være interessante i en vurderingen av en eventuell sak for Opera. Den ene gjelder konkurransehindrende samarbeid. Den andre gjelder markeder som er dominert av ett selskap, der dette selskapet misbruker sin dominerende stilling.

Evensen sier at det å selge en vare til under variabel kost ikke uten videre vil betraktes som misbruk.

- EØS-avtalen krever at bedriftens hensikt må vurderes, og at man må ta høyde for kundenes perspektiv. Misbruk krever blant annet at hensikten er å drive konkurrentene ut av markedet, for så å sette opp prisen og tyne markedet. Det er generelt sett ikke forbudt å gi bort et produkt for å selge et annet. Så lenge det er konkurranse, er det for eksempel tillatt å gi bort mobiltelefoner når hensikten er å få folk til å ringe.

Den norske markedsloven er noe spesiell, er inntrykket Evensen gir. Og i EØS er terskelen svært høy for å karakterisere markedsframferd som skadelig.

- Du kan si det slik at Microsoft og Netscape har etablert markedets standard pris for nettlesere, selv om det er litt spesielt at denne prisen er null. Hvis Opera ikke har ekstra verdi utover den standarden som faktisk er etablert i markedet, har det ikke noe i markedet å gjøre.

Slik ser konkurranseovervåkeren på situasjonen. Og akkurat der er for så vidt Opera og Evensen enige. Grunnen til at du skal velge en dyrere vare, er at du får mer igjen.

Til toppen