Ingen innfører mer IT frivillig

Ingen innfører mer IT frivillig. Dette er særlig tydelig i stat og kommune. Det eneste som hjelper er pisk og gulerot.

Ingen innfører mer IT frivillig. Dette er særlig tydelig i stat og kommune. Det eneste som hjelper er pisk og gulerot.

Gang på gang får vi det understreket. På ledernivå prates det høyt om hvor fint og nyttig mer IT skal bli, men så var det å omsette dette i virkelighet.

Offentlig bruk av elektronisk handel og digitale signaturer er to områder hvor utviklingen burde ha kommet mye lengre. Problemet er at myndighetene fremdeles tror på det rasjonelle og gode i oss alle – det er frivillighet som er det overordnede prinsippet. Statlige organisasjoner og deres partnere, for eksempel leger, apotek og andre skal frivillig innføre mer IT for å effektivere staten.

Dette er det få som gjør. Digitale signaturer er for lengst innført i helsevesenet, men de aller færreste apotek og leger har gått lagt fra seg skjema og gått over til PCen. Dermed fortsetter vi å fylle ut papir, sende det med posten og skrive det inn på data.

Problemet er at ingen omstiller seg frivilllig. Hvor skal du kjøpe inn PC, investere i internett-linjer og lære seg nye systemer når det ikke gir deg selv noen fordeler?

Det er mangel på økonomiske virkemidler som sinker bruk av IT i offentlig sektor. Staten må enten innføre straffesatser (pisk) for de av deres leverandører som ikke bytter over til IT eller innføre økonomisk belønning (gulrot) til de som gjør det. Man kunne for eksempel ha satt en dato for når alle leger og apotek skulle vært over og så innført en stigende papirbehandlingsavgift for de som ikke digitalisert seg.

Verre er det internt i staten. I mangel av et press på å tjene penger, tar åpenbart mange offentlige institusjoner seg god tid med å innføre IT. Og når det blir innført, blir ikke gevinster hentet ut. Et eksempel er departementenes innføring av digitale saksbehandlingssystemer.

Da digi.no spurt hva gevinsten var, fikk vi ikke noen svar, for det viser seg at departementene ikke har noen planer om å kvitte seg med budene som før hente og levert saksmapper fra fellesarkivet.

En løsning hadde vært at alle offentlige organer hadde måtte levere en IT-effektiviseringsrapport med forslag og begrunnelser for hvorfor standardtilak som digital saksbehandling ikke er innført.

Et mer radikalt forslag hadde vært å latt eksterne konsulentselskapet gått igjennom driften av både statlige og kommunale organisasjoner og komme med forslag.

Uten slik tvang, vil Norge sakke akterut på IT fordi offentlig sektor er så stor her i Norge. Dette rammer norsk IT-bransje fordi mange av de store kundene sitter i offentlig sektor.

Til toppen