Ingen katastrofeberedskap for de bærbare

Bedriftenes katastrofeplanlegging omfatter ikke data på verken bærbare eller stasjonære PC-er.

Bedriftenes katastrofeplanlegging omfatter ikke data på verken bærbare eller stasjonære PC-er.

En undersøkelse utført av Dynamic Markets på oppdrag fra Veritas Software viser at katastrofeplanlegging i all hovedsak ikke tar høyde for verdifulle data på PC-er.

86 prosent av bedriftene sikrer ikke data på bærbart utstyr. 80 prosent har heller ikke stasjonære PC-er i sin katastrofeberedskap.

Det skyldes ikke at all data ligger på sikrede servere. Analyseselskapet IDC antar at opptil 60 prosent av alle data ligger ubeskyttet på stasjonære arbeidsstasjoner og bærbare PC-er.

Etter hvert som stadig flere går over til bærbare PC-er, kan andelen usikrede data antas å øke, med mindre man endrer rutinene for katastrofeplanlegging.

Undersøkelsen ble utført av Dynamic Markets på vegne av VERITAS Software. Respondentgruppen bestod av 850 IT-ledere hos mellomstore til store bedrifter med over 500 ansatte, fordelt på flere bransjer og på følgende land og områder: USA (100), England (100), Frankrike (100), Tyskland (100), Benelux (50), Spania (50), Sverige (50), Sveits (50), Sør-Afrika (50), Østerrike (50), Polen (50), Midtøsten (50) og Italia (50).

Til toppen