Ingen konflikt med Netscape

- Det er et uvesentlig poeng at Netscape lager egne Java-klasser for å sikre sin egen look and feel, sier Jens Rugseth, markedsdirektør i Skrivervik Data, norsk representant for SUN. - De etablerer seg som egen plattform som alternativ til Unix og NT, og det forstår vi, sier Rugseth.

- Det er et uvesentlig poeng at Netscape lager egne Java-klasser for å sikre sin egen look and feel, sier Jens Rugseth, markedsdirektør i Skrivervik Data, norsk representant for SUN. - De etablerer seg som egen plattform som alternativ til Unix og NT, og det forstår vi, sier Rugseth.

SUNs representant i Norge, Skrivervik Data ved markedsdirektør Jens Rugseth, avviser at det er noen konflikt mellom Netscape og SUNs JavaSoft.

- Det viktigste for oss er at Netscape med sine 40 millioner nettlesere verden rundt satser på Java og styrker det som standard, sier Rugseth i samtaler med digi:data. Alt de ønsker å gjøre er å sikre look and feel for Netsacpe. Det er meget forståelig i og med at Netscape er iferd med å etablere seg som en alternativ plattform til Unix og Windows NT. Vi foretrekker konkurranse mot Unix-plattformen fra Netscape-løsninger basert på Java fremfor konkurranse fra Windows NT, fortsetter Rugseth.

- Netscape og SUN deler oppfatningen at det er uinteressant hvilket operativsystem som sitter på klientsiden. Netscape ønsker å styrke sin posisjon på serversiden som en plattformuavhengig løsning. Hvis du ser på Microsoft så har de tradisjon for å lage lukkede og særegne løsninger som for eksempel Active-X. Når du har løsninger som kommer først på Windows 95 og Windows NT, og så "senere" på andre plattformer, har du plattformavhengige løsninger. Det nytter ikke å komme med løsninger flere måneder senere for andre plattformer og late som du er plattformuavhengig. Netscape har en grei policy; produktene deres skal være tilgjengelig på alle plattformer, avslutter Rugseth.

Rugseth henviser til informasjon fra SUN og fremhever Javas utrolige vekst i de 30 månedene verktøyet har vært på markedet. Han hevder at det ved utgangen av 1996 vil være flere maskiner som kan kjøre Java enn Unix, MacOS, OS/2 og DOS. Ved utgangen av 1997 vil det være flere maskiner som kan kjøre Java enn de foregående plattformer og Windows, i henhold til SUN. Denne adopsjonshastigheten er raskere enn noe annet programvareprodukt lansert noen gang, inklusive Windows.

Til toppen