- Ingen kursendring

Gisle Hannemyr har fått en storm av henvendelser etter dagens oppslag om Schibsted Netts vei bort fra rollen som teleaktør. I dette innlegget presiserer han sine uttalelser.

Gisle Hannemyr har fått en storm av henvendelser etter dagens oppslag om Schibsted Netts vei bort fra rollen som teleaktør. I dette innlegget presiserer han sine uttalelser.

Hr. redaktør,

digi:tele bringer i dag et intervju med undertegnede som desverre ikke gjengir hva undertegnede under intervjuet uttalte. Det inntrykket som jeg sitter igjen med etter å ha lest intervjuet er at SN er i ferd med å endre strategi og bli en ren innholdsleverandør. Det er ikke tilfelle.

Schibsted Nett er i dag en aktør som tilbyr to produkter. Det ene er det som i bransjen kalles for Aksess, og som betyr at man selger "adgang" til Internett, og det andre "innhold" -- både i form av
eget redaksjonelt materiale og det som tilbys av våre partnere på innholdssiden. Begge disse produktene er strategiske for oss i dag, og de vil fortsatt være de sentrale bærebjelkene i vår
strategi.

I tillegg til "aksess" og "innhold" trenger en online-tjeneste å gjøre bruk av "infrastruktur", i form av kabler, routere, og oppkoblingspunkter. SNs bygger i dag dels denne infrastrukturen selv, dels outsources dette til flere aktører som Telia, Telenor, NIT og OET. Dersom SN finner en leverandør som kan levere en større del av infrastrukturen til en riktig pris er vi åpne for samtaler omkring dette. Hva vi gjør på infrastruktursiden berører imidlertid ikke hva vi gjør på aksess- og innholdssiden. Hva vi gjør på dette feltet er en løpende prosess, og innebærer ingen kursendring slik artikkelen i digi:tele forsøker å gi inntrykk av.

- gisle hannemyr (gisle@a.sn.no)
Schibsted Nett AS

Til toppen