Ingen lønns-kappløp til tross for mangel

Til tross for en skrikende mangel på IT-folk, fyker ikke lønningene i været.

Ingen lønns-kappløp til tross for mangel

IT-bransjen er nærmest støvsuget for arbeidskraft, og digi.no har flere ganger skrevet om hvordan bedrifter overgår hverandre på goder for å sikre seg hoder.

Men en undersøkelse fra IKT-Norge viser likevel at bedriftene ikke har latt lønningene løpe løpsk.

En undersøkelse rettet mot 31 IT-bedrifter og 5.500, avdekker en gjennomsnittelig lønnsøkning for 2006 på 4,7 prosent.

- Til tross for en stort press på arbeidskraften har lønnsutviklingen vært lik eller under det andre næringer har opplevd i 2006, sier direktør for næringsutvikling i IKT-Norge Fredrik Syversen.

IKT-Norge er glad for at IT-bransjen har klart å holde relativt normale lønnsoppgjør, og tror globalisering og prestasjonsbaserte lønninger, kan være noe av årsaken. I tillegg bruker stadig flere IT-bedrifter utenlandsk arbeidskraft både i form av arbeidskraft hentet til Norge men også tjenesteutsetting av ulike oppgaver til land med større kapasitet.

– Nesten alle våre medlemsbedrifter har presentasjonsbaserte lønninger enten i form av aksje- eller opsjonsordninger, overskuddsdeling, bonusordninger basert på uttalte mål, eller rene salgsprovisjoner, sier Syversen.

Han mener disse formene for avlønning har gitt gode utsalg for de aller fleste i 2006.

Bedriftene tror at økning i gjennomsnitt for 2007 vil være på cirka fem prosent.

Undersøkelsen avdekker også at kvinner nå er på full fart inn i lederjobber. Selv om det i snitt bare er 25 prosent kvinnelige ansatte i IT-bransen, befinner 30 prosent av dem seg i toppledelsen.

– Det at det er prosentvis flere kvinner i ledelsen enn generelt blant de ansatte tyder på at vi har god kvalitet på de ansatte og at vi som næring tydeligvis er flinke til å la våre jenter ta ansvarsfulle stillinger sier Syversen.

Les mer om: