Ingen multimediaavgift

Kontor og Datateknisk Landsforening og dets generalsekretær Per Morten Hoff noterer seg for tredje knock-out mot overivrige tollere. Stortinget vil fremdeles ikke ha særavgift på multimediautstyr som importeres, viste salderingsdebatten i Stortinget fredag. Bransjen kan få tilbakebetalt avgifter.

Kontor og Datateknisk Landsforening og dets generalsekretær Per Morten Hoff noterer seg for tredje knock-out mot overivrige tollere. Stortinget vil fremdeles ikke ha særavgift på multimediautstyr som importeres, viste salderingsdebatten i Stortinget fredag. Bransjen kan få tilbakebetalt avgifter.

Regjeringen krøp til korset i salderingsdebatten, og gir etter for Stortingsflertallet når det gjelder særavgift på multimediaprodukter, skriver Per Morten Hoff i en e-mail til digi: fredag kveld.

"Stortingsflertallet har vært av den formening at Toll- og avgiftsdirektoratet ikke har hatt hjemmel til å utvide særavgiften for radio og tv-utstyr til også å gjelde multimediautstyr. KDL er meget glad for at denne saken nå er avklart. Avgift på multimediautstyr ville på sikt trolig ført til at alle PC´er ville fått en fiskalavgift på 10%. Bransjen er meget godt fornøyd med at dette spørsmålet nå er avklart. Utfallet av denne saken er en stor seier for KDL som har jobbet med saken i lang tid. Det er nå håp for at de firmaer som har blitt pålagt fiskalavgiften vil kunne få store beløp tilbakebetalt av staten", skriver Hoff.

Til toppen