Ingen nåde for Netcom

Samferdsels-departementet tvinger gjennom priskutt, mot August Baumann og Netcoms høylytte protester.

Ingen nåde for Netcom

Samferdsels-departementet tvinger gjennom priskutt, mot August Baumann og Netcoms høylytte protester.

Termineringsavgiften er en pris per minutt som belastes en operatør når en av deres kunder ringer til en kunde i et annet nett. Det er en underliggende kostnad for alle operatører, men er sjeldent direkte sammenlignbart med prisene som sluttkundene betaler. Det skyldes blant annet at operatørene har en lavere kostnad for samtaler mellom to egne kunder.

Post- og teletilsynet har pålagt Telenor og Netcom å redusere sine termineringsavgifter gradvis ned mot 45 øre minuttet innen 2010. Det samme må Telenor, men de får et mindre kutt enn Netcom da de er pålagt forskjellige termineringspriser i dag.

Netcom har imidlertid vært fast bestemt på å kjempe mot dette vedtaket. De mener et slikt vedtak vil koste de inntil 800 millioner kroner i tapte inntekter i året, og at Telenor vil komme godt ut av endringen: Hevder tilsynet gir gavepakke til Telenor.

- Det er en ren overførsel til Telenor, de får 600 millioner. Det ender helt konkret opp hos Telenor, sa August Baumann, administrerende direktør i Netcom, til digi.no i fjor.

Telenor er alt annet enn enige:

- Vi kjenner oss ikke igjen i tallene som Netcom opererer med. Det det er snakk om, er at vi slutter å subsidere Netcom. Vi mener at vi og våre kunder i dag subsiderer Netcom med 400 millioner, sa Morten Karlsen Sørby, administrerende direktør i Telenor Norden til digi.no, i august i fjor.

Etter en lengre klageprosess, der Netcom blant annet ble truet med dagbøter på 250.000 kroner, har Samferdselsdepartementet nå fattet vedtak i klagesaken. De stadfester teletilsynets vedtak.

- Samferdselsdepartementet mener reduksjonene som er vedtatt i NetCom og Telenors termineringspriser vil være gunstig for forbrukerne fordi ringeprisene vil bli lavere og man får bedre kontroll over kostnadene. Lavere termineringspriser vil dessuten redusere etableringshindringene for nye aktører i markedet og vil slik styrke konkurransen på mobilmarkedet, skriver samferdselsdepartementet i en pressemelding.

Netcom har vært mest høyrøstet, men Telenor og Tele2 klagde også til samferdselsdepartementet. Telenor nådde heller ikke frem, mens teletilsynet blir bedt om å se på Tele2's sak en gang til som en følge av at Tele2 eier 50 prosent av nettselskapet Mobile Norway som har fått den fjerde 3G-lisensen.

Som en følge av vedtaket skal termineringsprisene kuttes til 45 øre i løpet av 2010, og både Telenor og Netcom skal ha en termineringspris på 60 øre fra 1. juli i år.

    Les også:

Til toppen