Ingen nedgang i årets IT - investeringer

En ny analyse mener at IT-budsjettene fortsetter å øke. Men investeringene blir mer forkuserte enn før, mener Gartner Group.

Gartner Group har analysert seg frem til at 65 prosent av selskapene kommer til å øke sine IT-investeringer dette året.

510 globale selskaper var med i undersøkelsen, og Gartner Group fant at gjennomsnittsøkningen på investeringene er på om lag 13,3 prosent. Det skriver den svenske avisen Computer Sweden.

Jim Lebinski, analytiker ved Gartner Group, tror at det er tegn på "mettelse" i noen markeder (USA), men at man nå ser på IT-investeringene med andre briller enn før.

Tidligere har teknologi-kostnader vært nettopp kostnader, mens de nå i større grad blir sett på som inntektsbringende og konkurransestyrkende investeringer.

Til toppen